VOCEA FEMININĂ ŞI HORMONII SEXUALI

VOCEA FEMININĂ ŞI HORMONII SEXUALI

Rodica Mureşan, D. Mureşan
* Clinica ORL Cluj-Napoca
** UMF „Iuliu Haţieganu”, Clinica Obstetrică-Ginecologie I Cluj-Napoca

Rezumat

      Laringele este responsabil pentru producerea vocii şi implicit pentru impactul pe care aceasta îl are în comunicarea interumană, în exprimarea personalităţii individului şi în exprimarea artistică. Vocea feminină evoluează din copilărie până la menopauză sub influenţa estrogenilor, progesteronului şi a testosteronului. Aceşti hormoni sexuali reprezintă factorul dominant în determinarea schimbărilor vocale pe tot parcursul vieţii.
       În lucrarea de faţă autorii studiază relaţia dintre climatul hormonal şi vocea feminină precum şi modul în care concentraţia hormonilor sexuali contribuie la buna funcţionare a vocii cântate şi influenţează cariera profesională a cântăreţelor, din punct de vedere fiziologic şi biologic.
      O trecere în revistă a literaturii referitoare la efectele psihologice, fizice şi vocale ale pubertăţii, sindromului premenstrual, menopauzei şi sarcinii evidenţiază influenţe semnificative asupra vocii cântăreţelor precum şi o gamă largă de tratamente propuse pentru aceste modificări.
      În concluzie, există modificări hormonale specifice sexului feminin care pot afecta sănătatea vocală. Astfel, o mai bună înţelegere a relaţiei dintre hormonii sexuali şi laringele feminin poate facilita dezvoltarea unor stategii şi tratamente care să îmbunătăţească calitatea vocii, independent de modificările hormonale.

 

 

Abstract Feminin voice and sexual hormones

       The larynx is responsible for the generation of voice and consequently it impacts on communication, social interaction, personality and artistic expression. The female voice evolves from childhood to menopause under the varied influences of estrogen, progesterone, and testosterone.
These hormones are the dominant factor in determining voice changes throughout life.In the following article, the authors examine the relationship between hormonal climate and the female voice, as well as how sexual hormonal concentrations can contribute to the wellbeing of a singer’s voice and career, both from a psychological and a biological points of view.
The article will present a review of the medical literature concerning the psychological, physical, and vocal effects of puberty, premenstrual syndrome, menopause and pregnancy, which reveals a wide range of significant outcomes for the female singer and an even larger number of proposed treatments.
Our conclusion is that gender-specific characteristics might impact the vocal health of women. Thus, a better understanding of the relation between sex hormones and the female larynx will make it possible to develop strategies to improve the vocal quality independent of hormonal changes, and this is what this article will attempt to emphasize.

Keywords : sexual hormones, sung voice, puberty, premenstrual syndrome, menopause