VALOAREA INDICATORILOR NON-DOPPLER IN DIAGNOSTICUL RESTRICTILOR DE CRESTERE INTRAUTERINA

VALOAREA INDICATORILOR NON-DOPPLER IN DIAGNOSTICUL RESTRICTILOR DE CRESTERE INTRAUTERINA

F Gliga* , Gabriela Lupu*
 * Clinica de Obstetrică şi Ginecologie Braşov

Rezumat
     Scopul: Mărimea mică a feţilor rezultă dintr-o mare varietate de cauze. Datorită faptului că adesea este dificil de a indentifica cauzele care determină apariţia feţilor mici pentru vârsta gestaţională, precum şi relaţia directă între feţii mici şi rezultatele perinatale s-a dorit o definire cât mai corectă, o utilizare cât mai corectă a termenilor [2,4-7]. Scopul acestui studiu a fost de a studia prospectiv doppler velocimetric, rapoartele de biometrie la sarcini normale şi complicate cu restricţii de creştere intrauterine.
    Metoda: 757 de gravide cu sarcini normale, 39 de sarcini cu IUGR, au fost investigate biometric prin rapoartele HC/AC şi FL/AC, Doppler velocimetric la nivelul arterelor uterine, arterei ombilicale şi arterei cerebrale medii. Analize statistice au fost calculate pentru fiecare site investigat, indicele P cu valori mai mici de 0,05 a fost considerat semnificativ.
    Rezultate: La pacientele cu IUGR a fost găsite valori crescute ale raporturilor de biometrie HC/AC (valori predictive pozitive între 66% şi 100%, specificitate 100%) şi FL/AC (valori predictive pozitive între 57% şi 66%, specificitate 97%). Media greutăţii la naştere la feţii cu IUGR a fost de 1500g-2000g şi de 3400g la grupul de gravide cu sarcini normale.
    Concluzii: Sarcinile însoţite de restricţie a creşterii intrauterine au fost asociate de valori crescute ale raportului FL/AC şi HC/AC precum şi de valori scăzute ale circumferinţei abdominale. Credem că în sarcinile complicate cu IUGR utilizarea tuturor indicatorilor, Doppler şi non-Doppler reprezintă o unealtă folositoare cu un înalt grad de predicţie.

Abstract
     Aims: Fetuses small size is a result of a huge variety of reasons , frequently it’s hard to identify the reasons of small for term fetuses and the relation between small fetuses and perinatal investigations results . Hereby we wished a good definition ,as well as possible a good use of terms . Our purposal is a prospective study of doppler velocimetry, relation between biometrical measurments in normal pregnancies and pregnancies with intrauterine growth retardation.
    Methods: 757 normal pregnancies & 38 IUGR pregnancies were biometrically investigated by using HC / AC and FL / AC , Doppler velocimetry at the uterine arteries ,ombilical arteries and mid cerebral arteries . The P index values less than 0,05 were considered pathological.
    Results : Pregnancies with IUGR fetuses were found with high values of HC/AC (positive values were situated between 66% and 100% , specificity 100%), Either FL/AC (positive values between 57% and 66%, specificity 97%) . The weight everage at birth for fetuses with IUGR was situated between 1500g – 2000g and 3400g for normal pregnancies borned fetuses.
    Conclusions : Pregnancies with IUGR were associated with high values of FL/AC & HC/AC and low values of AC . our oppinion is that all investigations as Doppler and non-Doppler used in IUGR pregnancies represents a good technique of investigation with high prediction and affinity.