UTILITATEA ADMINISTRĂRII ANTENATAL ŞI POSTNATAL A CORTICOTERAPIEI PENTRU PREVENTIA ŞI ATENUAREA MANIFESTĂRILOR PATOLOGICE RESPIRATORII NEONATALE

UTILITATEA ADMINISTRĂRII ANTENATAL ŞI POSTNATAL A CORTICOTERAPIEI PENTRU PREVENTIA ŞI ATENUAREA MANIFESTĂRILOR PATOLOGICE RESPIRATORII NEONATALE

Ruxandra Stănculescu, Elvira Bratila, Catalin Coroleucă, Ciprian Coroleucă

Clinica Obstetrică-Ginecologie, Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon”, Universitatea de Medicina “Carol Davila”

 

Rezumat

       Introducere. Interesul pentru acest subiect rezidă în faptul că în lume 1 din 10 nou-născuţi sunt născuţi înainte de termen astfel încât anual se nasc 15 milioane de prematuri iar dintre aceştia 1 milion decedează annual. Raportul intitulat “Born Too Soon” -publicat de Requejo J în Reprod Health 2013- atrage atenţia asupra efectului benefic al corticoterapiei asupra stării nou-născutului prematur. Scop Diseminarea în rândul obstetricienilor români a informaţiilor oferite de rezultatele ultimelor meta-analize publicate   privind avantajele corticoterapiei administrate la diferite grupe de varstă gestaţională. Material şi metodă. Folosirea bazelelor de date PubMed şi Cochrane pentru interpretarea structurată a rezultatelor meta-analizelor publicate  în ultimii opt ani în reviste de prestigiu privind efectele corticoterapiei administrate antenatal şi postnatal. Rezultate Analiza rezultatelor relevă aspecte cu implicaţii clinice certe precum reducerea incidenţei instalării sindromului de detresă respiratorie, hemoragiei intraventriculare, enterocolitei necrozante şi tahipneei tranzitorii  a nou-născutului prematur (NNP).  Terapia  limitează  durata suportului ventilator şi perioada de îngrijire în secţia de terapie intensivă neonatală a NNP. Corticoterapia nu creşte riscul de corioamniotită, infecţie puerperală sau moarte maternă. Prezenţa membranelor rupte sau hipertensiunii arteriale indusă de sarcină nu reprezintă contraindicaţii de utilizare a corticoterapiei la naşterile premature. Concluzii Tratamentul cu corticosteroizi este  recomandat atât  gravidelelor cu iminenţă de naştere prematură în intervalul 24-36 săptămani,  cât şi gravidelor care urmează să nască prin operaţiei cezariane elective în intervalul 37-39 săptămâni gestaţie. Corticoterapia antenatală  este benefică şi în situaţia naşterii sub un interval de 24 ore de la iniţierea tratamentului. Administrarea periodica a corticoterapiei antenatal nu este indicata.

 

      

Abstract – The utility of antenatal and postnatal corticosteroid therapy able to prevent and to limit the neonatal respiratory pathology

       Intoduction Around the world 1 of 10 new-borns are delivered pre-term so every year 15 millions were prematurely born and 1 million babies of them annually died. The report untitled “Born Too Soon” -published in Reprod Health 2013- highlights the advantages of the corticosteroid therapy at the premature new-borns. Aim To disseminate among the Romanian obstetricians  the news of the last published meta-analysis as regards the advantages of the corticosteroid therapy at different gestational ages. Material and method The analysis of results of the meta-analysis  published in the last eight years as concerns  the effects of antenatal and postnatal corticosteroid therapy using  PubMed and Cochrane databased. Results There is a good evidence that  corticosteroid therapy is able to reduce the incidence of respiratory distress syndrome,  intraventricular hemorrhage, necrotizing enterocolitis and transient tachypnea of premature newborns. This therapy has a major  contribution to limit the incidence of admission to the Neonatal Intensive Care. The corticosteroid therapy doesn`t increase the risk of the  corioamniotitis, puerperal infection or maternal death. The rupture of membranes and the gestational arterial hipertension  are not contraindications to use corticosteroid therapy in cases of premature deliveries. Conclusion The corticosteroid therapy  is indicated  both for pre-term deliveries between 24 to 36 weeks of gestation and for cases of  elective cesarean section between 37 to 39 weeks of gestation. The opportunity of the corticosteroid therapy is approved  in the circumstances when the delivery  will happen under 24 hours after the initiation of corticotherapy. Periodic courses  of corticosteroid therapy aren`t recommended.

Keywords : antenatal corticosteroid  therapy, postnatal corticosteroid  therapy, prematurity, elective cesarean section, respiratory distress syndrome