URMARIREA CICATRIZARII PLAGILOR POSTOPERATORII DUPS APLICAREA UNEI PELICULE SINTETICE OCLUZIVEI

URMARIREA CICATRIZARII PLAGILOR POSTOPERATORII DUPS APLICAREA UNEI PELICULE SINTETICE OCLUZIVEI

Corina Matiş, Andreia Preda, Gabriela Caracostea, F. Stamatian

Clinica Obstetrică – Ginecologie I, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

Rezumat
     Obiective Scopul acestui studiu este de a evalua utilizarea unei pelicule antiseptice, ocluzive, aplicate la nivelul tegumentului sub formă de spray (Plastospray®) ca alternativă a pansamentelor clasice.
    Material şi metodă În lotul de studiu au fost incluse 30 de paciente, dintre care 15 cu plagă postoperatorie abdominală şi 15 cu plagă postepiziotomie sau perineotomie. În lotul martor au fost incluse 30 de paciente, care au respectat aceleaşi criterii de includere şi excludere. Cicatrizarea s-a urmărit la 24h, 72h şi 10 zile postintervenţie.
    Rezultate Evaluările au arătat o scădere a riscului de contaminare bacteriană în cazul folosirii spray-ului. La pacientele cu plagă abdominală din ambele loturi nu s-a înregistrat apariţia hematomului, abcesului sau a dehiscenţei de plagă. La pacientele cu plăgi perineale, incidenţa fenomenelor celsiene a fost mai scazută în lotul de studiu comparativ cu lotul martor OR 0.57 (0.21-1.55)  şi nu s-au înregistrat cazuri complicate de serom sau abces.
    Concluzii Cicatrizarea plăgilor a fost apreciată ca mai rapidă, fiziologică, în lipsa unor reacţii adverse majore la lotul de studiu pentru ambele subgrupe.
 
Abstract –  Follow up in postoperative wound cicatrisation after using a sintetic oclusive pellicles

    Objectives The reason of this study is to evaluate the use of pellicles applied at the level of the tegument as spray (Plastospray®) as an alternative to  the occlusive classic dressing.
    Materials and Methods In this study, there were included 30 patients: 15 with abdominal postoperative wound and 15 with wound after episiotomy or perineotomy. Controls were 30 patients, which followed the inclusion and exclusion criteria. The evaluation of the healing process was made at 24h,72h and 10 days after the surgical procedure.
    Results The assessments indicated a decrease of bacterial contamination risk when Plastospray ® was used. For the patients with abdominal wound, from both groups ,there were no signs of  haematoma, abcess or wound dehiscence. For the patients with perineal wound the incidence of  inflammatory signs was lower in the study group comparing with controls OR 0.57 (0.21-1.550 and complicated cases of abcess and saeroma were absent.
    Conclusions Wound cicatrization  was estimated to be faster, physiological , in absence of major adverse reactions in study group, at patients with abdominal or perineal wound.