TULBURAREA CRESTERII INTRAUTERINE VALOAREA INDICATORILOR DOPPLER SI A CELOR NON-DOPPLER ÎN DIAGNOSTICUL RESTRICTILOR DE CRESTERE INTRAUTERINA

TULBURAREA CRESTERII INTRAUTERINE VALOAREA INDICATORILOR DOPPLER SI A CELOR NON-DOPPLER ÎN DIAGNOSTICUL RESTRICTILOR DE CRESTERE INTRAUTERINA

F. Gliga*, F. Stamatian**, Gabriela Lupu***

 * Facultatea de Medicina, Universitatea „Transilvania”, Brasov
** Clinica I Obstetrica Ginecologie, Cluj Napoca
***Spitalul Clinic Obstetrica Ginecologie „ I. A. Sbârcea”, Brasov

Rezumat
          Scopul: Scaderea rezistentei arterelor uterine pe parcursul sarcinii normale este de acum stiut ca se petrece sub influenta invaziei trofoblastice tesutului placentar. Rezistenta periferica la nivelul arterelor uterine, arterei ombilicale sunt crescute la fetii cu restrictie de crestere intrauterina. Scopul acestui studiu a fost de a studia prospectiv rezistivitatea arterelor uterine, arterei ombilicale si a arterei cerebrale medii la sarcini normale si complicate cu restrictii de crestere intrauterina.
        Metoda: 757 de gravide cu sarcini normale, 39 de sarcini cu IUGR, au fost investigate biometric, Doppler velocimetric la nivelul arterelor uterine, arterei ombilicale si arterei cerebrale medii. Indicele de Rezistenta (RI) a fost calculat pentru fiecare vas în parte. Analize statistice au fost calculate pentru fiecare site investigat, indicele P cu valori mai mici de 0,05 a fost considerat semnificativ.
        Rezultate: La pacientele cu IUGR a fost gasite valori crescute ale rezistentei sectorului placentar (RI 0,700 a. utrine placentare si valori de 0,750 în uterine non-placentare) si de asemenea în artera ombilicala (RI 0.800) comparativ cu valorile rezistentei la sarcinile normale. Media greutatii la nastere la fetii cu IUGR a fost de 1500g-2000g si de 3400g la grupul de gravide cu sarcini normale.
        Concluzii: Sarcinile însotite de restrictie a cresterii intrauterine au fost asociate de o rezistenta crescuta la nivelul sistemului arterial matern (a. uterine), precum si în sectorul ombilical. Credem ca în sarcinile complicate cu IUGR utilizarea tuturor indicatorilor Doppler reprezinta o unealta folositoare cu un înalt grad de predictie.

Abstract
          Aims: The dedecrease in uterine resistance during normal pregnancy is known to be related to invading trophoblast ceels which derive from placental tissue. Uterine, ombilical artery and peripheral resistance is elevated in intrauterin growth restriction. The aim of the present study was to prospectively examine resistivity uterine, ombilical and midle cerebral artery in pregnancy complicated by intrauterine growth restriction.
        Methods: 757 women with normal prgnancies, 39 with IUGR underwent Doppler sonographic investigation of uterine, ombilical artery, midle cerebral artery, biometric investigation. Resistance Index (RI) was calculated for each vassel. Statistical analaysis was performed and a P- value < 0.05 was considered significant.
        Results: Patients with IUGR showed a significant higher resistance at the placental (mean RI 0.700 placental uterine artery-0.750 non- placental uteryne artery ), ombilical artery (RI 0.800 ) compared to the normal pregnancy group. Mean birth weight in the IUGR group was 1500g-2000g and 3400g in the normal pregnancy group.
        Conclusions: Pregnancies with IUGR are associated with elevated peripheral resistance in the maternal arterial system (uterine artery) as wel as in ombilical artery. Our findings encourage to further investigate, users multiples Doppler indicators represents a really tool in reconaction IUGR.