TRATAMENTUL CHIRURGICAL LAPAROSCOPIC AL CHISTELOR OVARIENE – EXPERIENŢĂ PERSONALĂ ÎN PERIOADA 1997-2012

TRATAMENTUL CHIRURGICAL LAPAROSCOPIC AL CHISTELOR OVARIENE – EXPERIENŢĂ PERSONALĂ ÎN PERIOADA 1997-2012

A. Stretean

*Clinica Obstetrică Ginecologie, Spitalul Judeţean de Urgenţă Sibiu

 

Rezumat

       Studiul prezintă cazuistica personală a autorului operată laparoscopic în perioada 1997-2012 in Clinica Obstetrica Ginecologie a SCJU Sibiu şi constă într-un număr de 183 cazuri.
       Incidenţa acestei patologii a fost de 16,96% din totalul intervenţiilor laparoscopice efectuate.
       Analiza cazuisticii s-a efectuat din multiple puncte de vedere: dimensiuni, tip histologic tumoral, procedeu chirurgical conservator sau radical, patologie asociată, etc.

      

Abstract – Laparoscopic surgical treatment of ovarian cysts – Personal experience during 1997-2013

      The study presents the author’s personal cazuistry laparoscopically operated during 1997-2012 in the Obstetrics and Gynaecology Clinic Sibiu and consists of a total of 183 cases.
      The incidence of this disease was 16,96% of the total laproscopic surgery performed.
      Casework analysis was performed in mutliple ways: size, histological tumoral type, conservative or radical surgical procedure, medical problems asociated, etc.

Keywords: ovarian cysts, laparoscopic cystectomy