TRATAMENTUL CHIRURGICAL CONSERVATOR AL SARCINII CERVICO-ISTMICE

TRATAMENTUL CHIRURGICAL CONSERVATOR AL SARCINII CERVICO-ISTMICE

I. Munteanu, D. Anastasiu, N. Hrubaru, M. vasile, E. Bernard
Clinica Obstetrică-Ginecologie “Bega”, UMF Timișoara

 Rezumat

       Se prezintă o tehnică chirurgicală conservatoare în tratamentul de urgență al sarcinii cervico-istmice cu hemoragie abundentă. Abordarea acestei tehnici s-a făcut înainte sau după tentativa de evacuare a sarcinii.
       Se prezintă 3 cazuri în care prin abordarea acestei strategii intraoperator s-a renunțat la histerctomia totală pentru realizarea hemostazei, menținându-se în acest fel “progsoticul obstetrical” al acestor femei nulipare.

Abstract

       In ths work , we present a conservator technique use in emergency treatment of the cervix incompetence with a semnificatve bleeding. This technique was applied before or after the maneuvre of curettage.
       The paper presents, three cases. With this method there was no necessary the histerectimy for a good hemostasis. Therefore, the obstetrical prognosis of this nulipara women is good.