THYROID AUTOIMMUNITY AS A POSSIBLE RISK FACTOR FOR PREMATURE OVARIAN FAILURE

THYROID AUTOIMMUNITY AS A POSSIBLE RISK FACTOR FOR PREMATURE OVARIAN FAILURE

Mihaela Ciocan*, I.G. Totoianu**  

*   Clinica de Obstetrică-Ginecologie, Spitalul Clinic Judeţean Mureş

** Disciplina Endocrinologie, Facultatea de Medicină, UMF Sibiu

Rezumat – Tiroidita autoimună o cauză posibilă pentru insuficienţa ovariană precoce

       Etiologia insuficienţei ovariene premature (menopauza precoce) este heterogenă, în multe cazuri rămânând necunoscută, aşa-numita “insuficienţă ovariană prematură idiopatică”; aceasta ar  putea avea o etiologie autoimună subevaluată.

       Obiective: Scopul studiului este de a evidenţia rolul autoimunităţii tiroidiene ca posibil factor de risc pentru instalarea insuficienţei ovariene premature.

       Material şi metode: Studiul a cuprins 20 de paciente cu vîrsta până la 40 de ani, cu boală tiroidiană autoimună izolată, investigate pe parcursul unui an, care au fost examinate în ceea ce priveşte funcţia ovariană şi tiroidiană.

       Rezultate: 3 cazuri de boală tirodiană autoimună au fost asociate cu insuficienţa ovariană prematură, în 2 cazuri diagnosticul bolii tiroidiene a precedat instalarea insuficienţei ovariene, iar într-un caz debutul  a fost concomitent. În toate cazurile bradimenoreea a precedat instalarea menopauzei cu 1-2 ani. Rezultatele studiului sunt un argument clinic pentru asocierea între insuficienţa ovariană prematură şi boala tiroidiană autoimună, dar nu sunt semnificative statistic datorită numărului mic de cazuri.

       Concluzii: Acest studiu sugerează importanţa investigării funcţiei ovariene la pacientele cu boală tiroidiană autoimună, în special la cele care au bradimenoree, care par să aibă un risc mai mare de insuficienţă ovariană prematură şi infertilitate.

Abstract

       The etiology of premature ovarian failure (POF) is heterogeneous, in many cases  unknown, so-called idiopathic POF, which could be a under-evaluated autoimmune POF.

       Objective:The aim of the study is to highlight the role of thyroid autoimmunity as a risk factor for the onset of POF.

       Material şi method: The study involved 20 women, younger than 40 years with isolated autoimmune thyroid disease (ATD), investigated during one year. They were examined regarding the ovarian and thyroidian function.

       Results: Only 3 cases (15%) were associated with POF; in 2 cases diagnosis of ATD preceded POF and one case was concomitant with POF. In all 3 cases oligomenorrhea preceded the onset of POF with 1-2 years. The results of the study are a clinical argument for the possible connection between POF and ATD, but insignificant statistically because of the low number of cases.

       Conclusions: This study might suggest the importance of the investigation of the ovarian function of the patients with autoimmune thyroid diseases, especially for those who associate oligomenorrhea too, and seem to have a higher risk for premature ovarian failure and  infertility.

Keywords: premature ovarian failure, premature menopause, autoimmune thyroid disease, autoimmune thyroiditis