THROMBOPHILIA IN PREGNANCY: CAUSES AND TREATMENT OPTIONS

THROMBOPHILIA IN PREGNANCY: CAUSES AND TREATMENT OPTIONS

Octavia Cionca, Emilia Nicoleta Domocoş, Z. Hadnagy, A. Murariu, O. Bone, Mihaela Zahner

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, Clinica de Obstetrică – Ginecologie

 

Rezumat

       Eşecurile de reproducere reprezintă o problemă importantă a cuplurilor de vârstă reproductivă. După excluderea defectelor cromozomiale, disfuncţiilor endocrine, malformaţiilor uterine şi tubare, precum şi a patologiilor infecţioase şi inflamatorii, trombofilia poate explica eşecul reproductiv. Trombofilia poate fi clasificată ca trombofilie ereditară, dobândită sau mixtă. Luând în considerare frecvenţa accidentelor trombotice ca şi cauză de eşec a reproducerii şi faptul că această patologie rămâne nediagnosticată în multe cazuri, considerăm importantă prezentarea aspectelor majore ale aceste patologii şi rolul factorului de risc trombofilic în pierderile recurente de sarcină.

      

Abstract – Thrombophilia in pregnancy: Caues and treatment options.

       Reproduction failure represents an important problem for the couple at the reproductive age. After excluding chromosomal defects, endocrine disfunctons, the malformations of the uterus and falopian tubes as well as inflamatory or infectious conditions, thrombophilia can explain the reproduction failure. Thrombophilia can be clasified as inherited thrombophilia, acquired thrombophilia and combined thrombophilia. Taking into consideration the frequency of trombotic events as cause of reproduction failure and the fact that this condition still remains undiagnosed in many cases, we consider important to present the major aspects of this condition and the role of trombophilic factor risk in recurrent pregnancy loses.

Keywords: antithrombotics, thrombophilia, pregnancy loss