THE VALUE OF POST-MORTEM MRI IN NON-INVASIVE EVALUATION OF FOETUSES WITH POLYMALFORMATIVE SYNDROMES

THE VALUE OF POST-MORTEM MRI IN NON-INVASIVE EVALUATION OF FOETUSES WITH POLYMALFORMATIVE SYNDROMES

Gabriela Caracostea1, Adelina Staicu1, A. Fărcăşanu 2,3, F. Turcu 2,3, M. Vasilescu 2,3, L. Chiriac2,3, S. Simon2,3, F. Stamatian4

 

1 Department of Obstetrics and Gynecology I, University of Medicine and Pharmacy ‘Iuliu Hatieganu’, Cluj-Napoca, Romania
2 Faculty of Physics, Babes Bolyai University, M. Kogalniceanu 1, Cluj-Napoca 400084, Romania
3 National Magnetic Resonance Centre, Babes Bolyai University, M. Kogalniceanu 1, Cluj-Napoca 400084, Romania
4 Department of Obstetrics and Gynecology I, Director, Mother and Child Department, University of Medicine and Pharmacy ‘Iuliu Hatieganu’, Cluj-Napoca, Romania

 

Rezumat: Valoarea RMN-ului post-mortem în evaluarea non-invazivă a feţilor cu sindroame plurimalformative

       Ca răspuns a diminuării acceptabilităţii metodei convenţionale, în ultimele decenii a luat naştere o nouă abordare a examinării post-mortem a patologiei fetale şi perinatale.
Imagistica prin rezonanţă magnetică realizată post-mortem (pm-MRI), este o tehnică nouă, non-invazivă,  uşor acceptată de părinţi şi profesionişti în domeniu, ce a devenit un adjuvant important al metodei autopsiei convenţionale.
Fără să altereze integritatea corpului uman, pm-MRI este o opţiune fiabilă pentru descrierea anomaliilor congenitale majore, în special a patologiei cerebrale, cardiace şi genito-urinare la feţi, nou-născuţi şi sugari.
Spre deosebire de autopsia convenţională, pm-MRI poate oferi informaţii anatomice de calitate, cu caracter permanent, tridimensional, ce pot fi reexaminate în orice moment de observatori diferiţi. De asemenea, această metodă poate facilita realizare de nomograme prin rezonanţă magnetică privind dezvoltarea morfometrică a organelor fetale în diverse stadii ale vieţii intrauterine, deschizând pe termen lung teme generoase pentru cercetarea in vivo.
Principalele dezavantaje ale pm-IRM includ durata lungă de achiziţie a imaginilor, nevoia unor examinatori
cu cu experienţă şi cunoştinţe adecvate în interpretarea dezvoltării fetale normale şi a schimbările normale apărute post-mortem şi mai ales absenţa biopsiilor  din leziunile descoperite.
În acest articol, examinăm critic utilitatea pm-IRM-ului în diagnosticarea non-invazivă a feţilor cu sindrom malformativ.

 

      

Abstract

       In response to a decrease acceptability of the conventional method, in the last decades a new approach of the post-mortem examination of foetal and perinatal pathology arose.
Post mortem magnetic resonance imaging (pm-MRI) is a new, non-invasive method, highly acceptable to parents and professionals and it is regarded as a valuable adjunct or alternative method to autopsy.
Without altering the integrity of the human body, the pm-MRI is a reliable option for describing major congenital anomalies in foetuses, newborns and infants, especially the cerebral, cardiac and genitourinary pathology.
Unlike conventional autopsy, pm-MRI provides high quality anatomical information and a permanent three-dimensional record that can be review by different observers at any time. Also, this method can facilitate the achievement of morphometric magnetic resonance nomograms regarding the foetal organs development in various stages of the intrauterine life, opening generous long-term research themes in vivo.
The main disadvantages of pm-MRI include the longer duration of imaging, the need of experienced examiners with appropriate knowledge in the interpretation of normal foetal development and normal post-mortem changes and the absence of biopsy from the lesions.
In this article we aim at reviewing the diagnostic utility of pm-MRI in the non-invasive evaluation of foetuses with polymalformative syndromes.

Keywords : RMN postmortem, autopsie fetala, prenatal, dezvoltare umana, valoarea diagnostica