THE ROLE OF ENDOMETRIAL ASPIRATION CYTOLOGY CORRELATED WITH PAP-TEST IN THE DIAGNOSIS OF ABNORMAL UTERINE BLEEDING IN PERIMENOPAUSE

THE ROLE OF ENDOMETRIAL ASPIRATION CYTOLOGY CORRELATED WITH PAP-TEST IN THE DIAGNOSIS OF ABNORMAL UTERINE BLEEDING IN PERIMENOPAUSE

Renata Nicula*, N. Costin, Fulga Florescu, C.Todea, S.Ciuchina

Dominic Stanca Clinic of Obstetrics and Gynecology, Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania

 

 

 Rezumat: Rolul citologiei aspirative endometriale corelate cu PAP-test în diagnosticul sângerărilor uterine anormale în perimenopauză

Introducere. Perimenopauza reprezintă o perioadă frecvent marcată de sângerări uterine anormale (abnormal uterine bleeding, AUB), iar prezena celulelor endometriale pe citologia exfoliativă Babeş-Papanicolaou (BPN) poate fi un indicator de patologie endometrială.
Scopul studiului. În acest studiu, principala preocupare a fost aceea de a stabili predictibilitatea, ca metodă, a Pap-test pentru modificările endometriale la pacientele în perimenopauză şi, totodată, compararea şi confirmarea acestor modificări prin biopsie aspirativă endometrială.
Material şi metodă. Între 1 ianuarie 2013 şi 31 decembrie 2014 s-au urmărit un număr de 60 de paciente, cu vârsta cuprinsă între 40 şi 52 de ani, cu antecedente de AUB şi cărora li s-a efectuat citologie exfoliativă BPN cu cytobrush, precum şi biopsie aspirativă uterină, urmată de examen citologic şi histopatologic.
Rezultate. La examinarea histopatologică nu s-a decelat nici o modificare malignă endometrială la grupul <50 de ani (40 cazuri), comparativ cu 1 caz de carcinom endometrioid la pacientele >50 de ani. S-a constatat o diferentă semnificativă între cele două grupuri în privinta diagnosticului histopatologic şi citologic, mai ales în cazul pacientelor >50 de ani cu AUB în antecedente, aspect ce nu se regăseşte la grupul 40-50 de ani.
Concluzii. În perimenopauză, la pacientele cu AUB şi Pap-test (Papanicolaou test) pozitiv pentru celulele endometriale atipice (atipical endometrial cells, AEM) sau pentru celulele glandulare atipice de origine endometrială (atipical glandular cells, AGC-EM), citologia aspirativă endometrială este o metodă utilă, fără riscuri şi uşor de realizat în vederea diagnosticului.
Prezena AUB la pacientele între 40-50 de ani are o semnificatie clinică minoră. Contrar acestei concluzii, la pacientele >50 de ani AUB semnifică cel putin o leziune endometrială premalignă, dacă nu chiar o modificare neoplazică.

      

Abstract 

       Introduction. Perimenopause is a period frequently marked by abnormal uterine bleeding (abnormal uterine bleeding, AUB) and the presence of endometrial cells on Babe’-Papanicolaou (BPN) or Pap-test (Papanicolaou test) exfoliative cytology can be a sign of endometrial pathology.
Purpose of the study. In this study, the main concern was to establish the predictability of Pap-test for endometrial changes in perimenopausal patients and also the comparison and confirmation of these changes through endometrial aspiration biopsy.
Material and methods. Between 1 January 2013 and 31 December 2014 were followed a total of 60 patients, aged between 40 and 52 years, with a history of AUB and who have had BPN exfoliative cytology with cytobrush, and also aspiration uterine biopsy followed by cytological and histopathological examination.
Results. The histopathological examination revealed no malignant endometrial change in the group aged under 50 years (40 cases) as compared to 1 case of endometrial carcinoma in patients aged over 50 years. There was a significant difference between the two groups on histopathological and cytological diagnosis, especially for patients over 50 years with AUB in history, something that was not found in the group 40-50 years.
Conclusions. In perimenopause, in patients with AUB and Pap test positive for atypical endometrial cells (atypical endometrial cells, EEA) or atypical glandular cells of endometrial origin (atypical glandular cells, AGC-EM), the endometrial aspiration cytology is a useful, safe and easy method to perform for diagnosis.
The presence of AUB in patients between 40-50 years has a minor clinical significance. Contrary to this conclusion, in patients over 50 years the AUB means at least one endometrial premalignant lesion, if not a neoplastic change.

Keywords: sângerare uterină anormală, citologie aspirativă endometrială, cancer endometrial, celule endometriale, PAP-test.