THE POTENTIAL ROLE OF PREOPERATIVE SERUM CANCER ANTIGEN CA 15-3 IN THE PROGNOSIS OF BREAST CANCER

THE POTENTIAL ROLE OF PREOPERATIVE SERUM CANCER ANTIGEN CA 15-3 IN THE PROGNOSIS OF BREAST CANCER

A. Stoenescu*, D. Herr**, C. Gerlinger**, E.F. Solomayer**, C. Scholz*
I. Juhasz-Böss**, J. Radosa**

*Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Ulm, Ulm, Germany
**Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Saarland, Homburg / Saar, Germany

 

 

RezumatRolul potenţial al valorii preoperatorii a antigenului CA 15-3 în prognosticul cancerului de sân

Introducere: CA 15-3 seric a fost markerul tumoral cel mai frecvent investigat in cancerul de san. Cea mai importantă aplicaţie pentru CA 15-3 este în de monitorizarea terapiei la pacienţii cu cancer de san avansat. De asemenea s-a demonstrat că valorile CA 15-3 pot anticipa prognosticul în cancerul de san. Cu toate acestea, rolul potential al CA 15-3 ca un marker de prognostic pentru cancerul de san a fost investigat doar în câteva studii.
Metode: Într-un studiu retrospectiv, am investigat asocierea dintre nivelurile serice ale CA 15-3 cu caracteristici tumorale ca factori de prognostic ai bolii. 586 de paciente cu cancer de san, confirmat prin examen histopatologic au fost incluse in studiu. Informaţii privind vârsta, menopauza, diagnostic si patologiile asociate, au fost notate pentru fiecare pacient. Valorile CA 15-3 seric au fost evaluate în momentul stabilirii diagnosticului iniţial.
Rezultate: Rezultatele noastre sugereaza ca valorile serice crescute ale markerului înainte de începerea tratamentului au fost corelate cu prognostic nefavorabil şi mortalitate datorită bolii. Prin compararea valorilor CA 15-3 în boala metastatică şi non-metastatică, am găsit o diferenţă semnificativă statistic între cele două categorii. Acest studiu demonstreaza o corelatie între stadiul de cancer de san si ratele de pozitivitate pentru CA 15-3. Cu cât stadiul este mai avansat, cu atât probabilitatea ca valoarea serică a CA 15-3 să fie crescută este mai mare. Nivelul CA 15-3 a fost de asemenea corelat în mod semnificativ cu decesul din cauza bolii. Nu am gasit nicio corelaţie intre valorile CA 15-3 şi riscul de recurentă al bolii.
Concluzie: Valorile crescute ale CA 15-3 preoperator se asociază semnificativ cu prezenţa bolii metastatice la distanţă. Datele noastre sprijină folosirea CA 15-3 ca un parametru util în managementul preoperator al cancerului de sân precum şi ca adjuvant.

      

Abstract 

        Background: Serum CA 15-3 has been the most frequently investigated tumor marker in breast cancer. The most important application for CA 15-3 is in monitoring therapy in patients with advanced breast cancer. CA 15-3 levels have also been demonstrated to predict outcome in breast cancer. However, the potential role of CA 15-3 as a prognostic marker for breast cancer was investigated only in a few studies.
Methods: In a retrospective study, we investigated the association of the serum levels of CA 15-3 with tumor characteristics as prognostic factors of the disease. 586 female breast cancer patients confirmed by histopathological reports were included in the study. Information concerning age, menopausal status, diagnosis, and clinical pathology were collected for each patient. CA 15-3 serum levels were evaluated at time of the primary diagnosis.
Results: Our results suggest that elevated pretreatment serum marker values were correlated with poor prognosis and death from the disease. By comparing CA 15-3 levels in metastatic and non-metastatic disease, we found a statistically significant difference between the two categories. This study demonstrates a correlation between stage of breast cancer and CA 15-3 positivity rates. The higher the breast cancer stage, the more likely the CA 15-3 level will be elevated. The CA 15-3 level was similarly significantly related to death from disease. We found no correlation between CA 15-3 levels and recurrences of the disease.
Conclusion: Elevated preoperative serum level of CA 15-3 is significantly correlated with the presence of distant metastatic disease. Our data supports CA 15-3 as a useful parameter in the management of breast cancer preoperatively as well as in an adjuvant setting.
Keywords: Cancer de sân, CA 15-3, marker, prognostic