THE ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE IN WOMEN WITH ENDOMETRIOSIS. A LITERATURE REVIEW

THE ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE IN WOMEN WITH ENDOMETRIOSIS. A LITERATURE REVIEW

N. Gică*, G. Iancu*’**, C. Mâţ *, R. Cigăran*, Gh. Peltecu*’**

 

* Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Filantropia, Bucureşti
** Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila, Bucureşti

 

Rezumat: Evaluarea calităţii vieţii pacientelor cu endometrioză. O revedere a literaturii

Endometrioza afectează aproximativ 10% din femeile cu vârstă fertilă. Am efectuat o revedere a literaturii cu scopul de a evalua calitatea vieţii femeilor cu endometrioză. În principal am evaluat  impactul endometriozei asupra caliatăţii vieţii pacientelor cât şi a dezvoltării mentale şi sociale a acestora. Am utilizat baze de date medicale: PubMed/Medline, Cochrane Clinical Trials, Embase cât şi alte resurse online selectând studii publicate între ianuarie 2008 şi ianuarie 2014. Au fost selectate numai studii utilizând instrumente standardizate (chestionare: WPAI, EHP-5, EHP-30, SF-12, SF-36v2). Am găsit în total 74 de studii din care numai zece au respectat criteriile de includere. Calitatea vieţii pacientelor a fost scăzută în toate dimensiunile instrumentelor generice (SF-12, WPAI) şi specifice (EHP-5). Articolul prezent confirmă faptul că endometrioza are un impact semnificativ asupra activităţii educaionale, profesionale şi sociale a femeilor afectate de boală, chiar dacă aceasta a fost tratată într-un centru terţiar. În concluzie, femeile cu endometrioză prezintă afectarea calităţii vieţii, continuând să suporte consecinţele patologiei; instrumentul ideal pentru evaluarea calităţii vieţii necesită să fie definit în cercetări ulterioare.

      

Abstract

       Endometriosis affects approximately 10% of premenopausal women. We conducted a literature  review aiming to evaluate the quality of  life in women with endometriosis. We specifically assessed the impact of endometriosis on health-related quality of life (HRQoL), mental and social wellbeing. PubMed/Medline, Cochrane Clinical Trials, Embase and other online  resources were searched for studies published between January 2008 and January 2014. Only the studies using standardized instruments (Questionnaires WPAI, EHP-5, EHP-30, SF-12, SF-36v2) were considered. We found 74 studies of which only ten met the inclusion criteria. HRQoL was decreased in all dimensions of the generic (SF-12, WPAI) and specific (EHP-5) instruments. The present review confirms that endometriosis has a significant impact on education, work, mental and social wellbeing of affected women, despite its complex management in tertiary care centers. In conclusion, women with endometriosis have impaired quality of  life and continue to bear the consequences of this pathology; the best instrument to assess their quality of life and its influence on the optimal management of endometriosis needs to be defined in future research.

Keywords: endometrioza, calitatea vietii, chestionare