TERAPIA PROGESTERONICĂ ÎN CONDUITA OBSTETRICALĂ

TERAPIA PROGESTERONICĂ ÎN CONDUITA OBSTETRICALĂ

Gabriela Caracostea*, I.Goidescu*, F. Stamatian**
* Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, Clinica Obstetrică Ginecologie I
** UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca, Clinica Obstetrică Ginecologie I

Rezumat

       Efectele benefice ale progesteronului asupra endometrului sunt esenţiale pentru a asigura succesul reproducerii umane. În ultimii ani această observaţie a dus la utilizarea pe scară tot mai largă a tratamentului cu progesteron în diferite patologii obstetricale cu mecanisme fiziopatogenetice complexe.
       Deşi nu există dovezi clare că progesteronul în primul trimestru ar preveni avorturile, se pare totuşi că are un efect benefic mai ales la pacientele cu avorturi recurente.
       Naşterea prematură a fost şi rămâne în continuare una din cele mai importante provocări ale obstetricii moderne. Nou născuţii prematuri au un risc crescut de mortalitate perinatală şi complicaţii pe termen scurt la care se adaugă cele pe termen lung, costurile acestei patologii fiind în continuă creştere. În aceste condiţii progesteronul s-a dovedit a fi o componentă de bază a tratamentului profilactic al naşterii premature, reducând semnificativ statistic incidenţa la anumite grupe de risc.
       Abordarea terapiei progesteronice ca şi agent tocolitic în iminenţa de naştere prematură nu este încă demonstrată de studiile existente până acum. Acest nou concept este însă susţinut efectul benefic al terapiei progesteronice administrată după stoparea iniţială a contractilităţii uterine cu un agent tocolitic.

 

 

Abstract – Antenatal treatment with magnesium sulfate for decreased risk of cerebral palsy in low birthweight or preterm infants

        The beneficial effects of progesterone on the endometrium are essential to ensure the
succes of human reproduction. In the past few years this observation has led to larger scale use of progesterone treatment in different obstetrical pathologies with complex physiopathological mechanisms.
        Although there are no clear evidences that progesteron therapy in first trimester would prevent abortion, it’s seems like it has a benefic effect in patients with recurrent abortions.
        Preterm birth was and still remains one of the most important challenges of modern obstetrics. Preterm infants have an increased risk for perinatal mortality and short-term complications, that adds the long-term complications, the costs of this pathology continues to increase. In these conditions progesterone has been shown to be a basic component of the prophylactic treatment of preterm birth, significantly reducing the incidence of certain risk groups.
        Progesterone therapy approach as tocolytic agent in imminent preterm birth is not yet proven by existing studies. This new concept it’s sustained by the benefic effect of progesterone therapy after initial stopping of uterine contractility with a tocolytic agent.
Keywords: Progesterone, preterm birth, reccurent abortion