TELOCITELE ÎN APARATUL REPRODUCĂTOR FEMININ – DEFINIŢII ŞI IMPLICAŢII ÎN OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE

TELOCITELE ÎN APARATUL REPRODUCĂTOR FEMININ – DEFINIŢII ŞI IMPLICAŢII ÎN OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE

Anca Angela Simionescu*,** Laura Caravia**

* Spitalul Clinic Filantropia, Bucureşti
** UMF Carol Davila

 

Rezumat

      Identificarea telocitelor în diverse organe-diferite de celulele stem, fibroblaste şi celulele interstiţiale Cajal, constituie probabil o noua etapă în cercetarea fundamentală. Caracteristicile lor speciale, gruparea în reţele celulare şi stabilirea conexiunilor cu alte celule permit utilizarea lor în tratamentul diverselor afecţiuni. Scopul acestei lucrări este definirea telocitelor şi stabilirea implicaţiilor în obstetrică- ginecologie-contractilitatea tubară şi miometrială , pe baza literaturii de specialitate.

 

Abstract – Telocytes in women reproductive tract: definition and implication in Obstetrics-Gynecology

       Identification of telocytes in various different organs, the other of stem cells , fibroblasts and other interstitial cells, constitutes a new stage in fundamental research. The cells biology, their particular features, organization in a labyrinthine system, grouping in 3D cellular networks and establish connections with other cells to allow their use in the treatment of various ailments. The purpose of this paper is to define telocytes in obstetrics and gynaecology-myometrial and tubal contractility involvement , based on the literature.

Keywords: telocytes, human myometrium, human fallopian tube