SURGICAL CURE OF ENTEROCOELE AND RECTOCOELE – A NEW PERSPECTIVE

SURGICAL CURE OF ENTEROCOELE AND RECTOCOELE – A NEW PERSPECTIVE

T. Enache, B. Marinescu, Andreea Enache, Cristina Neagu

„Prof. Dr. Panait Sîrbu” Clinical Hospital of Obstetrics and Gynecology, Bucharest

 

Rezumat

       Introducere. Chiar dacă prolapsul peretelui vaginal posterior este o patologie frecventă, este uneori provocator din punct de vedere chirurgical. Când deterioararea anatomică este importantă, abordul chirurgical clasic (histerectomia vaginală de obicei) nu oferă rezultate satisfăcătoare.
       Prezentarea cazului. Prezentăm un caz de elitrocel gigant şi rectocel cu prolaps uterin gradul II, fără cistocel sau incontinenţă urinară de efort. Pacienta avea o simptomatologie intensă. Am practicat o reconstrucţie a peretelui vaginal posterior cu material alloplastic- plasă vaginală posterioară cu fixare sacrospinoasă şi „bridge”posterior. Pentru prolapsul uterin am folosit cerclaj cervical cu fixare sacrospinoasă. Rezultatele postoperatorii imediate au fost încurajatoare. Controalele de 6 luni şi un an au evidenţiat un perete vaginal normal.Majoritatea simptomelor precum polakiuria, nicturia şi durerea pelvină au dispărut.
       Discuţii. In asemenea cazuri considerăm că histerectomia nu rezolvă problema. Am ajuns la concluzia că ţesutul conectiv afectat trebuie înlocuit şi singura soluţie este utilizarea de material alloplastic (polypropylene tape). O idee interesanta reiese din acest caz: simptomele urinare ar putea fi corelate cu enterocelul.

 

Abstract – Surgical cure of enterocoele and rectocoele – a new perspective

       Introduction. Even though posterior vaginal wall prolapse is a frequent condition, its surgical repair is sometimes challenging. When anatomical damage is important, classic surgical approach (usually vaginal hysterectomy) does not offer satisfying results.
       Case presentation. We present a case with gigantic enterocel and rectocel with 2nd degree prolapse and with no cystocoele or urinary stress incontinence. The patient was intensely symptomatic. We performed a posterior vaginal wall reconstruction with alloplastic material – posterior vaginal mesh with sacrospinous fixation and posterior „bridge” technique. For the uterine prolapse we used a cervical cerclage with sacrospinous fixation. Immediate postoperative result was encouraging. Six months and one year controls revealed a normal vaginal wall. Most symptoms like frequency, nocturia, urgency and pelvic pain disappeared.
       Discussion. In such cases we consider that a vaginal hysterectomy does not solve the problem. We concluded that the affected connective tissue must be replaced and the only solution is the use of alloplastic materials (polypropylene tape). An intriguing idea emerges from this case: urinary symptoms could be related with enterocoele.

Keywords: enterocoele, rectocoele, uterine prolapse