STUDIUL DOPPLER AL ARTEREI HEPATICE FETALE ÎN TRIMESTRELE II ŞI III DE SARCINĂ

STUDIUL DOPPLER AL ARTEREI HEPATICE FETALE ÎN TRIMESTRELE II ŞI III DE SARCINĂ

Mihaela Boţ *, Mona Zvâncă*, R. Vlădăreanu*

* Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti – Clinica de Obstetrică-Ginecologie

 

Rezumat

      Obiectivul studiului constă în stabilirea unei tehnici standardizate pentru măsurarea vitezei de curgere (peak sistolic velocity – PSV) şi a indicelui de pulsatilitate (IP) în artera hepatica fetală şi a curbelor normale de flux .
      Material si metodă: Studiul s-a desfăşurat prospectiv în perioada în Clinica de Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti, pe un lot de 302 gravide cu sarcini unice, sarcini obinute spontan, cu naşterea la termen a unor nou-născuţi normoponderali, în absenţa unei patologii obstetricale preexistente sau indusă de sarcină, feţi fără malformaţii. Am evaluat prin ecografie Doppler color IP şi PSV al arterei hepatice la 3 vârste gestaţionale diferite: 22, 26-28 şi 32 săptămâni de amenoree, şi modul în care sunt influenţate de factorii demografici materni, de greutatea fetală şi de alte măsurători Doppler efectuate concomitent, la nivelul arterei ombilicale şi arterei cerebrale medii.
      Rezultat: Am întocmit normogramele IP şi PSV în artera hepatica la cele 3 vârste gestaionale şi am constatat cre’terea direct proporţionala a IP şi PSV în funcţie de greutatea fetală şi vârsta de gestaţie. Vârsta maternă, IMC matern şi fumatul nu influenţează semnificativ fluxurile în artera hepatică fetală indiferent de vârsta de gestaţie la care se efectuează măsurătorile. Am constatat lipsa unei corelaţii semnificative statistic între fluxurile prin artera hepatică ‘i fluxurile prin artera ombilicală şi artera cerebrală medie.
      Concluzii: Este primul studiu al arterei hepatice fetale în trimestrele II şi III de sarcină, efectuat pe un lot de gravide din România. Rezultatele obţinute pot fi utilizate pentru a analiza comparativ fluxurile Doppler prin artera hepatică, între feţii normoponderali şi fără patologie asociată sarcinii şi feţii cu patologie asociată sarcinii.

Abstract – Doppler study of fetal hepatic artery in the second and third trimesters of pregnancy

       The aim of this study is to establish a standardized techniques for measuring blood velocity (peak systolic velocity – PSV) and pulsatility index (IP) in fetal hepatic artery and to establish reference ranges.
       Method: The study was conducted prospectively, in Obstetrics – Gynecology Department, Elias University Emergency Hospital Bucharest. 302 pregnant wome were recruited for this study, single and spontaneously pregnancies, at term, normal weight newborns, in the absence of preexisting or induced obstetric pathologies of pregnancy, fetuses without malformations. I evaluated by color Doppler sonography of the hepatic artery PI and PSV at three different gestational ages: 22, 26-28 and 32 weeks of amenorrhea, and how they are influenced by demographic maternal factors , fetal weight and other concomitant Doppler measurements in the umbilical artery and middle cerebral artery.
       Results: I realised the reference ranges of IP and PSV in fetal hepatic artery at three different gestational ages. I found a proportional increase of IP and PSV according to fetal weight and gestational age. Maternal age, maternal BMI and smoking does not significantly affect fetal hepatic artery flow, regardless of gestational age which measurements are made. I found the lack of a statistically significant correlation between hepatic artery and flows through the umbilical artery and middle cerebral artery.
       Conclusions: This is the first study of fetal hepatic artery, second and third trimester of pregnancy, performed in a group of pregnant women in Romania. The results can be used to comapare the hepatic artery Doppler flow between the fetuses with normal weight without pathology associated with pregnancy and the fetuses with associated pathology.
Keywords: fetal hepatic artery, Doppler, pulsatility index, peak sistolic velocity