STUDIILE CONTROLATE PRIVIND TRATAMENTUL MENOPAUZEI-REVIEW

STUDIILE CONTROLATE PRIVIND TRATAMENTUL MENOPAUZEI-REVIEW

R. Vlădăreanu*, S. Fica**, A. Veduță*

*Clinica de Obstetrică-Ginecologie, Spitalul Universitar de Urgență Elias
**Clinica de Endocrinologie, Elias, UMF Carol Davila, București

 Rezumat

       Studiile controlate privind tratamentul menopauzei-unele dintre ele de amploare, multicentrice, au fost concepute și s-au desfășurat în condițiile în care terapia de substituție hormonală era extenisv de utilizată de femeie în perimenopauză și postmenopauză, în țările dezvoltate.

       Rezultatelor acestor studii au fost surprinzătoare, în contradicție cu cele ale studiilor observaționale anterioare, și au pus în discuție întreaga abordare medicală a fenomenelor de “aging”, studiul WHI reprezintă exemplul cel mai cunsocut, din acest punct de vedere, În ciuda efortului reprezentat de studiile controlate în domeniu, utilizarea terapiei de substituție hormonală- și tratamenul menopauzei, în general-, este un subiect încă neelucidat, în continuă dezbatere și reevaluare.

 Abstract

       Randomized controlled studies on menopause treatment-some of them large, multicentric studies-, were conducted because of the extensive use of HRT by perimenopausal and postmenopausal women, in western countries.

       Studies ‘results were unexpected, divergent form those of previous observational studies, and came to question the whole medical “ageing policy”; the WHI study is the best known example. Despite the scientific and financial investment represented by the randomized controlled studies, HRT use-and menopause treatment in general-continues to be a source of debate and confusion.