SINDROMUL DE RĂSPUNS INFLAMATOR FETAL

SINDROMUL DE RĂSPUNS INFLAMATOR FETAL

M. Popescu, P. Vîrtej

UMF Carol Davila Bucuresti

 

Rezumat

      Infecţia genitală ascendentă la gravide reprezintă pilonul central în dezvoltarea corioamniotitei. Corioamniotita induce o reacţie sistemică inflamatorie maternă, cu dezvoltarea sindromului clinic de infecţie amniotică, reflectat în febră maternă şi creşterea parametrilor inflamatori serici.

Propagarea ulterioară a infecţiei poate conduce la răspuns inflamator fetal – FIRS, concretizat histologic în omfalovasculită (funizită), iar biochimic prin creşterea parametrilor inflamatori în serul fetal (PCR, citokine proinflamatorii). Această reacţie inflamatorie fetală se asociază unei creşteri semnificative dramatice a morbidităţii si mortalităii neonatale. Aceasta se datorează în mare parte dezvoltării deficitare pulmonare, cerebrale şi ale sistemului cardiocirculator.

Abstract – Fetal inflamatory response syndrome

    During pregnancy, ascendent genital infection represents the major cause of chorioamnionitis. Chorioamnionitis leads to a maternal  inflammatory systemic reaction, which induces an amniotic infectious syndrome, reflected by maternal fever and increase of the inflammatory parameters in serum. Further spread of the infection may charge the fetal inflammatory response syndrome (FIRS), materialized by histological chorionic vasculitis and the release of the inflammatory parameters in fetal serum (C reactive protein and inflammatory cytokines). This inflammatory fetal reaction dramatically increases the fetal morbidity and mortality. This is due to the poor development of the pulmonary, cerebral and cardiovascular system of the fetus.

 

Keywords: fetal inflammatory response syndrome, maternal inflammatory systemic reaction, chorioamnionitis, interleukin 6.