SINDROMUL ADERENŢIAL PERITONEAL ÎN CHIRURGIA LAPAROSCOPICĂ – EXPERIENŢĂ PERSONALĂ ÎN PERIOADA 1997-2011

SINDROMUL ADERENŢIAL PERITONEAL ÎN CHIRURGIA LAPAROSCOPICĂ – EXPERIENŢĂ PERSONALĂ ÎN PERIOADA 1997-2011

A. Stretean

Clinica Obstetrica Ginecologie, Spitalul Judeţean de Urgenta Sibiu

 

Rezumat

       Studiul prezintă cazuistica operată personal laparoscopic de către autor în perioada 1997-2011 şi se referă la cazurile care au prezentat sindrom aderenţial postoperator, postinflamator sau endometriozic cu implicaţii importante în crearea unor dificultăţi în realizarea actului chirurgical, precum şi riscuri şi complicaţii suplimentare.
Cazuistica se referă la 1079 cazuri operate laparoscopic pentru diferite forme de patologie chirurgicală ginecologică şi care au prezentat sindrom aderenţial.
Cazuistica a fost analizată din multiple puncte de vedere facându-se corelaţii multiple, etiologice, patogenetice, privind tehnica chirurgicală, complicaţiile, etc.

      

Abstract

      The study presents personal cazuistry operated laparoscopically by the author between 1997-2011 and refers to cases that present adherence syndrome caused by surgery, inflamation or endometriosis. This has important implications in creating difficulties in performing surgery, additional risks and complications.
Cazuistry refers to 1079 cases operated laparoscopically for various forms of gynaecologycal pathology that presented adherence syndrome.
Cazuistry was analyzed from multiple viewpoints, making multiple corelations about etiology, pathogenesis, surgical technique, complications, etc.

Keywords: peritoneal adherences syndrome,surgical techniques, complications