SEPSISUL NEONATAL – CONSIDERATII ETIOPATOGENETICE

SEPSISUL NEONATAL – CONSIDERATII ETIOPATOGENETICE

Oana-Iulia şerban*, Antoniea Popescu**, Ligia Blaga**

* Catedra de Microbiologie UMF Cluj-Napoca
** Catedra de Neonatologie UMF Cluj-Napoca

Rezumat

      Mecanismele imature de apărare ale nou-născutului şi procedurile invazive de menţinere a vieţii fac din prematur o entitate susceptibilă la infecţii. Sepsisul este responsabil de aproximativ jumătate din decesele survenite în timpul primelor două săptămâni de viaţă în cazul nou-născuţilor cu greutate foarte mică la naştere.

       Cu toate că a fost semnalată o scădere a incidenţei sepsisului cu streptococ beta-hemolitic de grup B la nou-născuţii la termen şi la prematuri, câteva studii au remarcat creşterea incidenţei sepsisului datorat microorganismelor Gram negative.

       Există factori multipli care sunt asociaţi cu un risc crescut de infecţie bacteriană. Cei mai importanţi sunt în directă legătură cu gradul de prematuritate al nou-născutului şi diferitele condiţii medicale ale mamei care poate predispune copilul la infecţie: naşterea prematură, infecţiile de tract urinar, corioamniotita. Cea mai frecventă modalitate de infecţie la nou-născutul prematur şi la termen este prezenţa lichidului amniotic infectat.
       Un rol important în patogeneză îl au factorii de virulenţă specifici fiecărui germen ce contribuie la infecţia nou-născutului prematur şi la termen.

Abstract – NEONATAL SEPSIS

       Immature host defense mechanisms and invasive life support systems make the premature neonate susceptible to infection. Sepsis accounts for approximately half of all deaths beyond the second week of life in very low birth weight (VLBW) infants.

      While has been marked a significant decline in early-onset group B streptococcal (GBS) sepsis in term and preterm neonates, several studies have founds an increase in sepsis due to Gram negative organisms.

       Multiple factors have been associated with increased risk of bacterial infection.The most important factors are the degree of prematurity of the infant and maternal medical conditions that may predispose the infant to fetal or neonatal infection: preterm labor, maternal genitourinary tract infection, chorioamnionitis. The most common route of sepsis in preterm and term infants is via an ascending amniotic infection. An important role in neonatal sepsis have the multiple virulence factors which contribute to the infectivity in term and premature neonate.