SELECTIVE LYMPHADENECTOMY IN ENDOMETRIAL CANCER USING METHYLENE BLUE 1%. Technique, learning curve and achievements. A prospective pilot study

SELECTIVE LYMPHADENECTOMY IN ENDOMETRIAL CANCER USING METHYLENE BLUE 1%. Technique, learning curve and achievements. A prospective pilot study

G. Lazăr12, V. Ormindean3 , Ş. Hica1 , R. Buiga4

1 Surgical Departement at Oncology Institute “Prof. Dr. Ion Chiricuta” Cluj-Napoca
2 University of Medicine and Pharmacy „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
3 Obstetric and gynecology at Clinic of Obstetric-Gynecology II “Dominic Stanca”
4 Anatomopthalogy Departement at Oncology Institute “Prof. Dr. Ion Chiricuta” Cluj-Napoca

 

Abstract

Objective: The purpose of this study is to identify the mapping technique using methylene blue 1% via cervical injection and assess its capacity to identify sentinel lymph node (SLN) in uterine neoplasm.

Methods: This is a prospective study carried out between august 2015 and may 2017 that includes patients with endometrial cancer stages I and II. Mapping technique consists in cervical injection of dye follow by retroperitoneal dissection for coloured lymph path which led to a coloured lymph node. At all cases was perform the total hysterectomy with bilateral salpingo-ooforectomy and bilateral pelvic lymph node dissection. Outcomes included SLN identification rates, SLN and non-SLN positive rates, false negative SLN rate, sensitivity, sensibility and the negative predictive value (NPV) of the SLN technique.

Results: From 42 patients enrol in study successful mapping occurred in 34 (81%) with a rate of positive SLN of 23.5 % (n=8). In 11 cases (32%) SLN was identified unilaterally and in 23 cases (68%) bilaterally. SLN was located to pelvic nodes in 82,3% (n=28) of cases, common iliac and low paraaortic in 14,7% (n=5) and parametrial in 2,9% (n=1). The first 20 cases present the most failures to identify 6/20 (70%) afterwards just 2/22 (90%).There were no false negative cases. Method sensitivity was the same as the negative predictive value (NPV) of 100% with an 79% specificity. There have been no recorded allergic reactions. The only notable change was transient urine staining Conclusion: This preliminary study shows that the use of methylene blue 1% in cervical injection ensures a mapping of the pelvic and inferior paraaortic areas with a good global detection rate (81%) that increase after learning period. This technique that uses a cheap and easily acquired substance without notable side effects offers prognosis value without increased morbidity.

Rezumat: Limfadenectomia selectivă în cancerul endometrial utilizând albastru de
metilen 1%. Tehnica, curba de învaţare şi rezultate. Studiu prospectiv.

Obiectiv: Scopul acestui studiu este de a identifica tehnica de cartografiere utilizând albastru de metilen 1% prin injectare la nivelul colului uterin şi de a evalua capacitatea metodei de a identifica ganglionii limfatici santinelă (SLN) în neoplasmul uterin.

Metoda: Acesta este un studiu prospectiv efectuat între august 2015 şi mai 2017, care include pacienţii cu stadiul I şi II al cancerului endometrial. Tehnica de cartografiere constă în injectarea cervicală a colorantului urmată de disecţia retroperitoneală pentru a identifica vasele limfatice colorate, care au condus la un ganglion limfatic colorat. În toate cazurile sa efectuat histerectomia totală cu salpingo-ooforectomie bilaterală şi disecţia bilaterală a ganglionilor limfatici pelvieni. Rezultatele au inclus ratele de identificare, ratele SLN şi non-SLN pozitive, rata SLN fals negativă, sensibilitatea, specificitatea şi valoarea predictivă negativă (NPV) a tehnicii SLN.

Rezultate: Din 42 de pacienţi înscrişi în studiu, cartografierea s-a realizat cu succes în 34 de cazuri (81%), cu o rată a SLN pozitivă de 23,5% (n = 8). În 11 cazuri (32%) SLN a fost identificat unilateral şi în 23 de cazuri (68%) bilateral. SLN a fost localizat la nivel pelvin în 82,7% (n = 28) cazuri, iliac comun şi paraaortic inferior la 14,7% (n = 5) şi parametrial in 2,9% (n = 1). Primele 20 de cazuri prezintă cele mai multe eşecuri de a identificare 6/20 (70%) după aceea doar 2/22 (90%). Nu au existat cazuri false negative. Sensibilitatea metodei a fost aceeaşi  cu valoarea predictivă negativă (NPV) de 100%, cu o specificitate de 79%. Nu s-au înregistrat reacţii alergice. Singura modificare notabilă a fost colorarea tranzitorie a urinei.

Concluzie: Acest studiu preliminar arată că utilizarea de albastru de metilen 1% în injectere la nivelul colului uterin asigură o cartografiere a regiunilor pelvine şi paraaortice inferioare cu o rată globală bună de detecţie (81%) care creşte după perioada de învăţare. Această tehnică care utilizează o substanţă ieftină şi uşor de obţinut, fără efecte secundare notabile, oferă o valoare prognostică fără o creştere a morbidităţii.

Cuvinte cheie: Cancerul endometrial; Albastru de metil; Cartografierea ganglionului santinela

Download PDF