SCREENING-UL PENTRU CANCER DE COL UTERIN ÎN EPOCA VACCINRII PROFILACTICE

SCREENING-UL PENTRU CANCER DE COL UTERIN ÎN EPOCA VACCINRII PROFILACTICE

Stefan Buţureanu
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi

Rezumat

       Screening-ul citologic pentru cancer de col este folosit de peste 50 de ani. Cele mai multe programe naţionale se bazează încă pe citologie. În caz de anomalii citologice este indicată colposcopia care poate fi urmată de biopsie şi/sau de un tratament cu ansă electrică în situaţii de leziuni incipiente.  Apariţia vaccinurilor modifică strategia, adăugând citologiei şi prevenţia primară. Citologia în mediu lichid şi testarea pentru HPV cresc şi eficienţa economică. Cu oarecare întârziere, aceste noi modele de conduită încep să se insinueze şi la noi în ţară.

       Ultimii zece ani au adus numeroase informaţii privind dinamica infecţiilor cu HPV. Politicile privind vaccinarea HPV şi screeningul pentru cancerul de col uterin au suferit modificări importante în ultimul an. Cercetările în curs deschid noi căi de abordare a temei şi potenţiale beneficii pentru paciente.

Abstract – Screening for cervical cancer in prophylactic vaccination era

       Screening for cervical cytology is used for over 50 years. Most national programs are still based on cytology. If cytological abnormalities are present, colposcopy is indicated. It may be followed by biopsy and treatment with electric large loop in situations of early lesions.  The emergence of vaccines changed strategy, adding primary prevention to cytology screening. Liquid based cytology and ADN HPV testing are increasing financial efficiency. With some delay, these new models of behavior seem to imply in our country.

       The last ten years have brought a wealth of information on the dynamics of HPV infection. Policies on HPV vaccination and screening for cervical cancer have undergone important changes in the last year. Current investigations open new avenues of approach to the topic and potential benefits for patients.

Keywords: cervical cancer, vaccine, HPV, screening