SCREENING-UL FEMEILOR GRAVIDE CU RISC CRESCUT PENTRU DISFUNCŢII TIROIDIENE ÎNTR-O REGIUNE CU DEFICIT USOR/MODERAT DE IOD

SCREENING-UL FEMEILOR GRAVIDE CU RISC CRESCUT PENTRU DISFUNCŢII TIROIDIENE ÎNTR-O REGIUNE CU DEFICIT USOR/MODERAT DE IOD

Zsuzsanna Szántó*, I.Z. Kun**, B. Szabó***

*UMF Tîrgu Mureş (UMF)
**UMF, Clinica de Endocrinologie Tîrgu Mureş
***UMF, Clinica de Obstetrică şi Ginecologie nr. 1. Tîrgu Mureş

 

Rezumat

      Obiectiv: evaluarea disfuncţiilor tiroidiene şi a influenţei iodării universale a sării alimentare asupra statusului tiroidian la femeile gravide din judeţul Mureş.
      Material şi metode. Între 2001-2003 şi 2004-2006 am efectuat un screening ţintit la 527 femei gravide cu risc crescut pentru boli tiroidiene.
      Rezultate. Între 2001-2003 hipotiroidia a fost depistată la 15,88%, şi hipertiroidia la 2,18% din gravide. Între 2004-2006 frecvenţa hipotiroidiei s-a redus semnificativ (la 9,7%, p=0,0435, 95%CI=1,02-2,94), şi cea a hipertiroidiei a crescut uşor, nesemnificativ (la 2,91%, p=0,44) faţă de prima perioadă.
      Concluzie. Frecvenţa hipotiroidiei la femeile gravide s-a redus semnificativ după iodarea universală a sării de bucătărie, dar şi alţi factori au putut contribui la rezultatele mai bune.

 

Abstract -Screening pregnant women at high risk for thyroid dysfunction in a region with easy / moderate iodine deficiency

     Objective: to evaluate thyroid dysfunctions and the influence of universal salt iodization on thyroid status in pregnant women from Mureş County.
     Material and methods. During 2001-2003 and 2004-2006 we realized a targeted case finding screening in 527 pregnant women.
     Results. During 2001-2003 hypothyroidism appeared in 15.88% and hyper­thyro­i­dism in 2.18% of cases. During 2004-2006 the frequency of hypothyroidism decreased significantly (to 9.7%, p=0.0435, 95%CI=1.02-2.94), and that of hyperthyroidism increased slightly, non-significantly (to 2.91%, p=0.44) compared to the first period.
     Conclusions. The frequency of hypothyroidism in pregnant women decreased significantly after the universal iodization of alimentary salt, but other factors also could contribute to the better results.

Keywords: gestational hypothyroidism, gestational hyperthyroidism, iodine-prophylaxis

Maria-Cristina Miron*, Danai Stambouli**, Anca Panaitescu*, Andrei Chilianu*,

Radu Vlădareanu*