SARCINA GEMELARA – O PROVOCARE PENTRU OBSTETRICIAN

SARCINA GEMELARA – O PROVOCARE PENTRU OBSTETRICIAN

N. Cernea*, Ştefania Tudorache*, E. Coletă**, Mirela Siminel**, Al. Comănescu, Liliana Novac

* Disciplina de Obstetrică şi Ginecologie UMF Craiova
** Disciplina Neonatologie UMF Craiova

Rezumat
        Au fost urmărite în clinică, printr-un studiu prospectiv, sarcinile gemelare, după stabilirea diagnosticului în primul trimestru, folosind ca criteriu decelarea activităţii cardiace la ambii embrioni/feţi. Au fost incluse în studiu, pe acest criteriu, între ianuarie 2006 şi septembrie 2007, 49 cazuri de sarcini gemelare. A fost corelată finalizarea sarcinii cu tipul de placentaţie, vârsta gestaţională, vârsta maternă, şi modul de concepţie a sarcinii. Au fost 43 sarcini bicoriale şi 6 sarcini monocoriale Nu a fost cuprinsă în lot nici o sarcină monoamniotică. 16 sarcini din cele bicoriale au fost obţinute prin tratamente pentru infertilitate.
       Din toate cele 49 sarcini, 30 (60%)au avut ca rezultat doi feţi viabili, 3 au dat naştere unui singur făt, iar 16 nu au avut ca rezultat nici un făt. Prognosticul sarcinilor bicoriale a fost mult mai bun decât al sarcinilor monocoriale (33 s-au soldat cu 2 feţi, două s-au soldat cu 1 făt,şi 8 cu nici un făt, faţă de două, una şi respectiv trei) Dintre sarcinile bicoriale, prognosticul a fost mai sever dacă au fost diagnosticate la 6-8 SA, faţă de cele diagnosticate la 8-13 SA. Finalizarea lor a fost mai favorabilă la pacientele sub 35 de ani, decât la cele peste această vârstă, şi mai favorabilă dacă au fost obţinute natural, decât după tratament pentru infertilitate. Prognosticul sarcinii a fost mai bun dacă gemenii au avut o creştere concordantă, decât dacă a fost prezentă discordanţa de creştere, indiferent de corionicitate.
       Rezultatele studiului oferă informaţii prognostice cu privire la sarcinile gemelare diagnosticate ecografic în primul trimestru, în funcţie de corionicitate, VG, vârsta maternă şi de modul de obţinere a sarcinii.

Abstract

       We studied in our Clinic, in a prospective study, twin pregnancies, after first trimester diagnosis, using the presence of fetal cardiac activity as an inclusion criterion. We included in the study, from January 2006 to September 2007, 49 cases of twin pregnancies. We correlated the final results at delivery with chorionicity, gestational age at delivery, maternal age and and the conception type. We had 43 bichorial pregnancies and 6 monochorial. No monoamniotic pregnancies were encountered. 16 of the 43 bichorial pregnancies were obtained afer assisted reproductive techniques.
       Of the 49, 30 (60%) resulted in two viable babies, in 3 cases only viable baby and 16 cases resulted în no viable baby. The prognosis was better for the bichorial pregnancies than for the monochorial pregnancies (33 cases with two babies, 2 with one, and 8 with no babies compared to two, one and three). The prognosis was worse in cases diagnosed at 6-8 weeks than for those diagnosed at 8-13 weeks. Results (delivery of viable babies) were better in patients under 35 and also better in spontaneously obtained pregnancies than în those obtained with ART. Prognosis was better if they had similar growth pattern and worse if there was discordance in fetal growth rate, no matter the chorionicity.
       The results of the study offer prognostic information regarding pregnancies diagnosed by ultrasound in the first trimester in relation with chorionicity, gestational age, maternal age and way of conception.