SARCINA ECTOPICA DE TRIMESTRUL III: DIFICULTATI DE DIAGNOSTIC SI CONDUITA TERAPEUTICA

SARCINA ECTOPICA DE TRIMESTRUL III: DIFICULTATI DE DIAGNOSTIC SI CONDUITA TERAPEUTICA

C. Vişan*, N. Tudorică**, Marie Jeanne Gărdescu*, D. Nanu*

* Spitalul Clinic Caritas ”Acad.Prof. Dr. Nicolae Cajal”-Clinica de Obstetrică Ginecologie
** Spitalul Universitar de Urgenţă Elias – Clinica de Obstetrică Ginecologie

Rezumat

       Prezentăm un caz de sarcină abdominală (SA) de trimestrul III, care nu a fost diagnosticată până în momentul extragerii prin laparotomie. Pacienta a fost internată la 32 de săptămâni de gestaţie, pentru febră cu origine nedeterminată.

       Lipsa suspiciunii de sarcină ectopică de trimestrul III precum si imagistica neelocventă ne-au îndrumat iniţial către o conduită conservatoare. Moartea subită fetală survenită la scurt timp după internare (evident nedorită) confirmă literatura medicală conform căreia aceasta este regula, extragerea unui făt viabil fiind mai degrabă o excepţie. Diagnosticul de certitudine a fost pus cu ocazia intervenţiei chirurgicale, realizată cu succes. E greu de crezut că în zilele noastre, în ciuda investigaţiilor imagistice avansate din obstetrică, această rară dar gravă situaţie este atât de dificil de diagnosticat. În sfârsit, acest caz ne conduce spre o controversă clinică şi etică care există în conduita terapeutică, în special atunci când se demonstrează viabilitate fetală.

Abstract – ECTOPIC PREGNANCY IN THE 3RD TRIMESTERECTOPIC PREGNANCY IN THE 3RD TRIMESTER

       We report a case of a third trimester abdominal pregnancy (AP) whose topography was not established until the extraction through Cesarean section. The patient was admitted to hospital at 32 weeks of gestation, complaining of fever of an unknown origin.

       The lack of suspicion of a third trimester ectopic pregnancy conjoined with the lack of an eloquent ultrasound image, led us initially to a conservative management. The sudden death of the fetus shortly after admission to hospital (obviously undesired) confirmed the medical literature, which states that this is the rule, while the extraction of a viable fetus after C-section is rather an exception. The diagnosis was certain while conducting the surgery, which turned out successful. It is hard to believe that nowadays, despite advances in obstetric imaging there is still difficulty in diagnosing such a rare but serious condition. Finally, this case brings forward the ethical and clinical controversy that exists in managing abdominal pregnancies, particularly when there is proof of fetal viability.