ROLUL INDICELUI DE PERFORMANŢĂ MIOCARDICĂ MODIFICAT ÎN EXPLORAREA FUNCŢIEI CARDIACE FETALE

ROLUL INDICELUI DE PERFORMANŢĂ MIOCARDICĂ MODIFICAT ÎN EXPLORAREA FUNCŢIEI CARDIACE FETALE

C.I.Mihăilescu, B. Marinescu
Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti

Rezumat

        Obiective: Scopul acestui studiu este să determine valorile normale ale indicelui de performanţă miocardică măsurat prin două metode diferite în cadrul examinării doppler ecocardiografice fetale în al doilea şi al treilea trimestru de sarcină şi să le compare cu alte valori citate în literatura de specialitate.
        Metoda: Evaluarea doppler a indicelui de performanţă miocardică (IPM) şi a indicelui de performanţă miocardică modificat (IPM-Mod) prin măsurarea timpului de contracţie izovolumetrică (TCI), a timpului de relaxare izovolumetrică (TRI), a timpului de ejecţie (TE) şi calcularea valorii indicelui miocardic (IPM / IPM-Mod).
        Rezultate: Valorea normală a indicelui de performanţă miocardică (IPM) pentru al doilea şi al treilea trimestru de sarcină (18-31 saptamâni de sarcină) a fost 0.51+/-12, iar valorea normală a indicelui de performanţă miocardică modificat (IPM-Mod) pentru al doilea şi al treilea trimestru de sarcină (18-31 săptămâni de sarcină) a fost 0.40 +/-4, în concordanţă cu valorile citate în literatura de specialitate.
        Concluzii: Indicele de performanţă miocardică este un indicator al funcţiei sistolice cardiace fetale care poate fi uşor măsurat şi reprodus, fără a fi necesară obţinerea unei imagini anatomice detaliate. Indicele de performanţă miocardică modificat IPM-Mod poate fi un instrument util în explorarea funcţiei cardiace fetale în diferite situaţii clinice, ce poate fi introdus ca standard în evaluarea ecocardiografică fetală, pentru că oferă valori mai precise comparativ cu IPM pentru evaluarea funcţiei sistolice.

Este necesară managerierea adecvată a cazurilor de distocie de umăr pentru a preveni asfixia fetală sau paralizia Erb permanentă şi pentru a evita traume materne sau traumatisme obstetricale precum fracturi. Acestea din urma vor fi acceptate în încercarea de a evita leziuni permanente ale nou-născutului. Deşi leziunile fetale permanente sau decesul fătului sunt rare, ele apar chiar şi atunci când obstetricianul a luat toate măsurile de precauţie.

Abstract – The role of modified myocardial performance index (Tei index) in exploring fetal cardiac function

       Objectives: The aim of this study is to determine the normal values of myocardial performance index, measured by two different methods in the examination of fetal Doppler echocardiography in the second and third trimester of pregnancy, and to compare them with other values quoted in the literature.
       Method: Doppler evaluation of the myocardial performance index (MPI) and modified myocardial performance index (Mod-MPI) by measuring the isovolumic contraction time (ICT), isovolumic relaxation time (IRT), ejection time (ET) and calculation of the myocardial performance index (MPI / Mod-MPI).
       Results: The normal values of myocardial performance index (MPI) for the second and third trimester of pregnancy (18-31 weeks gestation) was 0.51 + / -12 ms, and the normal values of the modified myocardial performance index (Mod-MPI) for the second and third trimester of pregnancy (18-31 weeks gestation) was 0.40 +/- 4, consistent with the values quoted by the literature.
       Conclusions: The myocardial performance index is an indicator of fetal cardiac systolic function that can be easily measured and reproduced, without the need to obtain detailed anatomical images. The modified myocardial performance index (Mod-MPI) could become a useful tool in exploring the fetal cardiac function in different clinical situations, and could be introduced as standard measurement for the fetal echocardiography evaluation because it provides a higher accuracy as compared to MPI, in assessing the systolic function.

Keywords: Doppler, fetal echocardiography, myocardial performance index, Tei Index.