ROLUL EMBOLIZĂRII ARTERELOR UTERINE ÎN TERAPIA FIBROMULUI UTERIN

ROLUL EMBOLIZĂRII ARTERELOR UTERINE ÎN TERAPIA FIBROMULUI UTERIN

M. Buzatu*, Irina Horhoianu**, A. Ciulcu***, V. Horhoianu**

* Spitalul Judeţean Argeş
** Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti
*** Spitalul Dr I Cantacuzino

 

Rezumat

Tema acestui studiu are scopul de-a preciza rolul benefic al embolizării arterelor uterine în terapia fibromului uterin.
Din 480 de cazuri embolizate, 264 (55%) au reprezentat terapia primară iar 216 (45%) au constituit terapia adjuvantă.

Această analiză evidenţiază eficienţa crescută a acestei tehnici asociată cu un risc minim datorită unei invazii minore şi cu un preţ de cost redus semnificativ, comparativ cu alte intervenţii chirurgicale.

 

Abstract – The rol of uterin artery embolization in uterin fibroids
The theme of this study aims to clarify the role extremely beneficial in the treatment of uterine artery
The theme of this study aims to clarify the role extremely beneficial in the treatment of uterine artery embolization of uterine fibroids.
Of 480 cases embolize, 264 (55%) were the primary therapy and 216 (45%) were adjuvant therapy.
This analysis highlights the increased efficiency of this technique associated with minimal risk due to a minor invasion and a significantly lower cost price compared to other surgical interventions.

Keywords: leiomyoma; uterine embolization