RISCUL TROMBOEMBOLIC IN TIMPUL SARCINII

RISCUL TROMBOEMBOLIC IN TIMPUL SARCINII

D. Pãscut*, A. Ratiu*, M. Pãscut**, O. Lovin*, O. Crețu***

*Clinica Obstetricã Ginecologie II, UMF “Victor Babes” Timișoara
**Clinica de Imagisticã si radiologie Medicalã, UMF “Victor Babeș” Timișoara
***Clinica de Chirurgie a Spitalului Municipal Timisoara

 Rezumat

       Autorii au analizat 19 cazuri de trombozã venoasã a membrelor inferioare internate în Maternitatea “Dr. Dumitru Popescu” din Timișoara pentru a evalua și mai ales, pentru a efectua o profilaxie raționalã a riscului trombembolic în perioada ante și postnatalã. În perioada menționatã, a fost un caz de embolie pulmonarã fatalã apãrutã postpartum la o primiparã fãrã antecedente patologice, având ca origine probabilã tromboflebita septicã pelviana.

       Incidența mai crescutã a trombozei venoase (2.02 la 1000 de nasteri) poate fi explicatã prin dirijarea cazurilor spre maternitatea noastrã. Cezariana a crescut de aproape 2 ori riscul trombotic, deși fiecare pacientã cezariatã a beneficiat de tromboprofilaxie cu Fragmin. Alți factori de risc constatați în ordinea frecvenței, au fost: contracepția hormonalã, varicele, fumatul, obezitatea și antecedentele trombotice.
      Cele mai frecvente semne de probabilitate clinicã a trombozei venoase profunde au fost: durerea spontanã și la palparea moletului, dilatația venelor pretibiale, ascensiunea progresivã a pulsului si semnul Homans.
      Tratamentul anticoagulant s-a bazat pe heparina nefracționatã, deși studii recente par sã demonstreze cã heparinele cu greutate molecularã mica pot fi utilizate în tratamentul trombozelor venoase profunde la femeia gravidã.


Abstract

       The authors analyzed 19 cases of lower limbs venous thrombosis admitted in “Dr. D. Popescu” Maternity., Timisoara in order to evaluate and especially perform a rational thromboembolic risk prophylaxis during ante- and postnatal period. During this period we found a case of fatal pulmonary embolism occurred postpartum in a primipara without pathological history, caused probably by pelvic septic thrombophlebitis.
       The higher incidence of venous thrombosis 2.02/1000birth) may be partly explained by the transfersof these cases toward our maternity. Cesarean section increased almost two times the thrombotic risk although very patient received Dalteparin. Other risk factors were: hormonal contraception, varicose veins, smoking, obesity and thrombotic history.
       The most frequent clinical probability signs of deep vein thrombosis were: spontaneous and induced pain of moletus, pretibial vein dilatation, progressive increase of pulse and Hoans sign.
       Anticoagulant therapy was based on unfractioned heparin, although recent studies seemed to demonstrate that low molecular weight heparins may be used for treatment of deep vein thrombosis during pregnancy.