RISCUL EMBOLIC AL TROMBOFLEBITEI SEPTICE PELVINE

RISCUL EMBOLIC AL TROMBOFLEBITEI SEPTICE PELVINE

D. Pãscut*, M. Pãscut**, A. Ratiu*, M. Biris*, O. Cretu***

*Clinica Obstetricã-Ginecologie II, Spitalul Clinic “Dr. Dumitru Popescu”, Timisoara
**Clinica de Radiologie si Imagisticã Medicalã
***Clinica Chirurgicalã, Sp. Municipal Timisoara

Rezumat

       Embolia pulmonarã reprezintã obliterarea retelei arteriale pulmonare prin emboli, care, în majoritatea cazurilor, provin din trombozele profunde ale venelor membrelor inferioare, dar și din tromboflebitele septice pelvine apãrute în infecțiile uterine postpartum sau postabortum. Pe marginea unui caz de embolie pulmonarã fatală apãrutã în urma unei endometrite puerperale, autorii prezintã datele literaturii privind riscul embolic al tromboflebitei septice pelvine, care poate afecta orice vas pelvic, dar mai frecvent vena ovarianã.

       Tromboflebita venei ovariene, complicație rarã postpartum, se caracterizeazã prin extenisa frecventã a trombului septic în vena cava inferioarã, dacã diagnosticul și tratamentul sunt tardive. Diagnosticul tromboflebitei ovariene, sugerat de persistența unor mici crosete febrile dupã tratamentul antimicrobian al unei infecții pelvine (“febra enigmaticã”), precum și extensia cava a trombozei, trebuie precizate prin ecografie sau, în caz de dificultate prin CT si IRM.

Abstract

       Pulmonary embolism represents the obstruction of pulmonary arterial system through emboli which in most cases result from deep vein thrombosis of lower limbs, but also from septic pelvic thrombophlebitis occurred in postpartum or post abortum uterine infections. Regarding a case report of fatal pulmonary emboli developed after puerperal endometritis, the authors present literature data of embolic risk of septic pelvic thrombophlebitis, which may affect any pelvi vessel, but more often the ovarian vein.
       Thrombophlebitis of the ovarian vein, rare postpartum complication, is characterized by frecvent extension of septic thrombus into inferior cava vein, if diagnosis and treatment are late. Pelvic thrombophlebitis diagnosis suggestes by remaining of small fever peaks after antimicrobial treatment of pelvic infection (the so called “enigmatic fever”) and cava extension of thrombosis, must be proved by duplex scan or in case of difficulties by CT or IRM.