RETARDUL DE DEZVOLTARE INTRAUTERINA (RDIU) AL FATULUI: DIAGNOSTICUL SI METODA OPTIMA DE FINALIZARE A SARCINII

RETARDUL DE DEZVOLTARE INTRAUTERINA (RDIU) AL FATULUI: DIAGNOSTICUL SI METODA OPTIMA DE FINALIZARE A SARCINII

Gh. Paladi, Corina Iliadi-Tulbure, Uliana Tabuica
 Catedra Obstetrica si Ginecologie Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemitanu”

Rezumat

     Studiul se bazeaza pe evaluarea a 410 gravide, aflate la tratament în Clinica de Obstetrica si Ginecologie Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemitanu”, divizate în loturi si subloturi, în functie de gradul de retard de dezvoltare al fatului (I, II, III) si modalitatea de nastere (operatie cezariana sau nasterea per vias naturalis).

     Au fost evaluate datele anamnestice si clinico-paraclinice ale gravidelor, influenta factorilor nefavorabili (socio-economici, nutritivi, maladii asociate etc.) asupra evolutiei sarcinii; modalitatile de finisare a ei si rezultatele perinatale (starea fetilor, nivelul morbiditatii perinatale). Rezultatele obtinute au constatat faptul, ca operatia cezariana constituie metoda de electie pentru finalizarea sarcinii în situatiile prezentate, fiind optiunea mai protectoare pentru fetii cu RDIU.

     Importanta studiul consta si în evaluarea la distanta, pe parcursul a 3 ani de viata (2003-2006), a 72 mici pentru varsta gestationala, fiind evaluate dinamica cresterii, statutul somatico-neurologic ai acestora si nivelul morbiditatii infantile. A fost determinata influenta semnificativa a RDIU al fatului asupra consecintelor infantile.

Abstract – INTRAUTERIN GROWS RESTRICTION, DIAGNOSIS AND GOOD PREGNANCY TERMINATION

     The study is based on evaluation of 410 pregnant woemen treated in State University of Medicine and Pharmacy „Nicolae Testemitanu” Clinic of Obstetrics and Gynecology, divided in groups and subgroups, depending of intrauterine growth restriction stage (I, II, III) and finishing modalities of gestation (caesarian section or per vias naturalis birth).

     Anamnestic facts, clinical and paraclinical evidences, the influence of inauspicious factors (social-economic, nutritious, associate deseases etc.) on evoluation of gestation; finishing modalities of gestation and perinatal results (fetation, level of perinatal morbidity) were evaluated. The obtained results were appreciated that ceasarian section is the most preferable method for finishing birth, representing the more protective option for labor of fetuses with IUGR.

     The importance of the study consists in 3 years evaluation (2003-2006) of 72 small for gestational age infants, being evaluated physical growth, neurodevelopmental outcome and level of infantil morbidity. The influence of IUGR on infantil outcomes was appreciated.