REEVALUAREA METODELOR DE DIAGNOSTIC ALE SUFERINTEI FETALE ACUTE INTRAPARTUM

REEVALUAREA METODELOR DE DIAGNOSTIC ALE SUFERINTEI FETALE ACUTE INTRAPARTUM

Gabriela Caracostea, F. Stamatian, Clara Mironiuc, Gabriela Zaharie,
Tunde Kovacs, Ildiko Bartok, Cornelia Molocea

Clinica Obstetrică – Ginecologie I, U.M.F. “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca


Rezumat

       Dezvoltarea economică, socială şi implicit medicală a ultimelor decenii a creat noi oportunităţi de abordare a naşterii, atât din punct de vedere fiziopatologic cât şi diagnostic.

       Conduita obstetricală modernă îşi propune, prin continuă perfecţionare a metodelor de supraveghere intrapartum, îmbunătăţirea prognosticului fetal, şi nu în ultimul rând al celui matern. Acest deziderat se poate realiza prin înţelegerea profundă a mecanismului naşterii şi a posibilităţilor adaptive ale organismului fetal, pe de o parte, şi prin cunoaşterea metodelor de obiectivare a stării fetale intrapartum, ca şi a limitelor acestor tehnici, pe de altă parte.


 Abstract

       The economic, social and medical development registered in the last decades created new opportunities of approaching childbirth, both from a physiopathological and diagnostic perspective.
       Modern obstetrical management aims to improve fetal and maternal prognosis by improving intrapartum monitoring techniques. On the one hand, this goal can be achieved by fully understanding the mechanism of giving birth and the adaptation abilities of the fetal mechanism while on the other hand by assessing intrapartum fetal well-being the limitations of those techniques.