RECONSIDERAREA TESTULUI LA ANGIOTENSINA II IN PREDICTIA PREECLAMPSIEI

RECONSIDERAREA TESTULUI LA ANGIOTENSINA II IN PREDICTIA PREECLAMPSIEI

A.D. Stãnescu, M. Poenaru, A. T. Constantin, N. Crișan
Clinica de Obstetricã-Ginecologie, “Bucur”
Spitalul Clinic de Urgentã “Sf. Ioan”, București

 Rezumat

       Testul la angiotensinã II prezintã o sensibilitate convenabilã, însã are o specificitate mai redusã. Valoarea predictivã pozitivã este mai bunã în sãptãmânile 26-28, decât dacã testarea se face între sãptãmânile 18-20. Având în vedere valoarea predictivã negativã excelentã a testului efectuat în sãptãmânile 26-28, se recomandã efectuarea la toate gravidele cu factori de risc hipertensiv. Testul la angiotensinã nu îndeplinește integral condițiile unui test screening pentru preeclampsie, datoritã invazivitãții, duratei mari de execuție, necesitãții unui personal specializat, costului ridicat și complianței reduse.

 Abstract

       The Angiotensin II test has a convenient sensibility, but its specificity is somehow reduced. The Angiotensin II sensibility test has a better positive predictive value during the 26-28 weeks of gestation comparing with the test between 18-20 weeks of gestation (59.18% vs. 40%). Taking into account the negative predictive value of this test in the 26-28 weeks, we recommend it to all pregnant women with hypertension risk factor. The angiotensin test does not fulfill the criteria of screening test for preeclampsia due to its invasively, to its time wasting profile, to the necessity of a trained personnel, to its expenses and its low compliance.