PROGNOSTICUL ÎN SARCINA MULTIPLĂ OBŢINUTĂ PRIN REPRODUCERE UMANĂ ASISTATĂ

PROGNOSTICUL ÎN SARCINA MULTIPLĂ OBŢINUTĂ PRIN REPRODUCERE UMANĂ ASISTATĂ

Preda M.*, Preda Gh.*, Dull Ana-Maria*, Marinescu B**

* Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Braşov
** Clinica Obstetrică-Ginecologie „Prof. dr. Panait Sîrbu” Bucureşti

 

Rezumat

Tehnicile de reproducere umană asistată au devenit tratamente de rutină şi de succes ale infertilităţii în ţările dezvoltate economic, şi au început să ia amploare şi în ţara noastră. Aceste proceduri includ Fertilizarea in Vitro (IVF) şi Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI). În ultimii ani o proporţie din ce în ce mai mare din sarcinile obţinute după reproducere asistată sunt sarcini multiple. Actualmente, se consideră că aproximativ 2-3 % din copii, şi mai mult de 30% dintre gemeni sunt concepuţi prin tehnici de reproducere asistată în întreaga lume, şi numărul este în continuă creştere. Evoluţia sarcinii şi sănătatea copiilor născuţi prin aceste procedee, definesc succesul tehnicii folosite. Scopul acestui studiu retrospectiv este de a determina prognosticul sarcinilor multiple obţinute prin reproducere umană asistata şi de a le compara cu sarcinile multiple obţinute spontan pe o perioada de 10 ani în Clinica „Prof. dr. Panait Sîrbu” Majoritatea sarcinilor obţinute prin reproducere asistată nu prezintă complicaţii şi se termină prin naşterea unor copii sănătoşi.

 

Abstract – The outcome of ART twin pregnancies

Assisted reproductive technologies (ART) have become a routine and successful treatment of infertility in industrialized countries, and tends to be more performed in our country, too. ARTs now include in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection. In recent years, an increasingly large proportion of deliveries following ART have been multiple pregnancies. It is now estimated that, worldwide, ART accounts for about 2-3% of all newborns, and more than 30% of all twins, and the number is constantly increasing The obstetrical and perinatal outcomes of ART pregnancies define the success of the used technology. The purpose of this retrospective university hospital-based study was to determine the outcome of ART twin pregnancies as compared to spontaneously conceived twin pregnancies, during a 10 years period in „Prof. dr. Panait Sîrbu” Clinic. The majority of ART pregnancies are uncomplicated and result in the birth of healthy children.

Keywords: human assisted reproduction, twin pregnancy

 

*Institutul Oncologic “Ion Chiricuţă” Cluj Napoca

**Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca, Departamentul  

      Oncologie

***Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca