PROGNOSTICUL FETAL IN HERNIA DIAFRAGMATICA CONGENITALA STINGA

PROGNOSTICUL FETAL IN HERNIA DIAFRAGMATICA CONGENITALA STINGA

C. Ionescu, Diana Gheorghiu, Irina Pacu, Gheorghita Sardescu, Valentina Ionescu
Clinica de Obstetrica-Ginecologie a Spitalului Clinic de Urgenta Sf.Pantelimon

Rezumat

    Obiective: obiectivele studiului retrospectiv au fost aprecierea prognosticului supravietuirii fetale la fetii cu hernie diafragmatica congenitala (HDC) stînga prin doua metode:

    -determinarea raportului RPC observat/asteptat ( raportul între aria pulmonara fetala contralaterala si circumferinta craniana), aria pulmonara fetala fiind determinata prin trasarea manuala a limitelor plamînului si
    – determinarea volumului pulmonar contralateral prin ecografie 3D prin metoda VOCAL (Virtual Organ Computer aided AnaLysis method).
    Material si metoda: studiu retrospectiv pe 5 ani , identificînd 11 cazuri de hernie diafragmatica congenitala stînga care au îndeplinit urmatoarele conditii: sarcina cu fat unic, absenta altor anomalii majore, vîrsta gestationala cuprinsa între 22 si 32 de saptamîni de gestatie, atitudine de expectativa prenatala.
    Rezultate: determinarea prenatala a prognosticului în cazurile studiate este identic prin cele doua metode, indiferent daca folosim metoda trasarii limitelor plamînului contralateral si determinarea raportului RPC observat/asteptat, sau achizitia 3D si metoda VOCAL de apreciere a volumului plamînului contralateral. În consecinta la fetii cu raportul RPC observat/asteptat al plamînului contralateral mai mic de 25I sau volumul observat/asteptat al plamînului contralateral prin achizitie 3D (metoda VOCAL) mai mic de 35I, prognosticul este foarte prost incidenta mortalitatii postoperatorii fiind mare. La fetii cu raportul RPC observat/asteptat mai mare de 26I sau volumul observat/asteptat prin achizitie 3D mai mare de 35I, prognosticul postoperator este bun.
    Concluzii: la fetii cu hernie diafragmatica congenitala stînga se poate aprecia prognosticul supravietuirii postoperatorii folosind doua metode: fie determinarea raportului RPC observat/asteptat ( raportul între aria pulmonara fetala contralaterala si circumferinta craniana), fie determinarea volumului pulmonar contralateral prin ecografie 3D prin metoda VOCAL (Virtual Organ Computer aided AnaLysis method). Ambele metode sunt echivalente în aprecierea prognosticului.

Abstract – FETAL PROGNOSIS IN LEFT CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA

    Objectives: the objectives of our retrospective study was to investigate the prognosis of postnatal survival in isolated left-sided congenital diaphragmatic hernia (CDH), either determine the observed/expected LHR ( ratio of fetal lung area contralateral to head circumference) using the manual tracing of the lung limits,either determine the contralateral lung volume with multiplanar 3D aquisition and VOCAL measurement.
    Material and methods: retrospective study of 5 years with 11 cases of left-sided CDH which fulfill the following criteria: monofetal pregnancies, no other major anomalies, gestational age 22-32 weeks gestations, prenatal expectative atitude.
    Results: the prediction of postnatal survival is identical with the 2 methods used . In fetuses with the observed/expected LHR ratio less than 25I or observed/expected volume of contralateral lung with 3D aquisition less than 35I, the incidence of posttoperative mortality is high. In fetuses with observed/expected LHR ratio more than 26I or observed/expected volume of contralateral lung with 3D aquisition more than 35I, the prognosis is good.
    Conclusions: in fetuses with left-sided CDH we can appreciate the prognosis of postnatal survival usin two methods: either determine the observed/expected LHR using the manual tracing of the lung limits, either determine the contralateral lung volume with multiplanar 3D aquisition and VOCAL measurement. Both methods are similar in the apreciation of the prognosis.
Key words: congenital diaphragmatic hernia, lung area, pulmonary volume, pulmonary hipoplasia