PROFILUL DE RISC CLINIC LA PACIENTELE CU PREECLAMPSIE

PROFILUL DE RISC CLINIC LA PACIENTELE CU PREECLAMPSIE

Georgiana Nemeti*, Lucia Maria Procopciuc**, Gabriela Caracostea*, F. Stamatian* 

* Clinica Obstetrică-Ginecologie I, UMF „I. Haţieganu”, Cluj-Napoca

** Catedra de Biochimie, UMF „I. Haţieganu”, Cluj-Napoca

Rezumat

       Obiective: Determinarea factorilor de risc clinic implicaţi în etiologia preeclampsiei, precum şi a corelaţiilor dintre prezenţa lor şi severitatea afecţiunii.

       Material şi metodă: Studiul de tip caz martor, în care s-au înrolat 92 de gravide cu preeclampsie şi 102 gravide normotensive, a evaluat prezenţa parametrilor implicaţi în determinismul bolii preeclamptice.

       Rezultate: S-au observat diferenţe statistic semnificative între cele două grupuri în ceea ce priveşte nuliparitatea: 73.6% paciente în lotul de studiu si 58.4% în lotul martor (p<0.05).

Indicele de masă corporală pregestaţional şi la sfârşitul sarcinii au fost semnificativ crescute în lotul studiat, p=0.007 şi respectiv p=0.002, faţă de lotul martor. Întârzierea de creştere intrauterină a fost corelată semnificativ cu centralizarea circulaţiei (p<<0.05) şi rezistivitatea ombilicală crescută (p<<0.05), dar nu şi cu alterarea fluxului venos fetal (p=0.12). Centralizarea circulaţiei s-a corelat statistic semnificativ cu alterarea fluxului venos (p<<0.05) şi cu prezenţa notch-ului pe artereleor uterine (p=0.006).

       Concluzii: Rezultatele studiului nostru confirmă importanţa stratificării riscului clinic la pacientele cu preeclampsie pentru aprecierea prognosticului materno-fetal şi modularea conduitei obstetricale.

Tratamentul anticoagulant in sarcina intampina numeroase dificultati deoarece prezinta un risc crescut in producerea complicatiilor deopotriva asupra fatului, cat si a mamei.

Abstract – Clinical risk profile in preeclamptic patients

       Objectives: Identification of clinical risk factors involved in the etiology of preeclampsia, as well as correlations between their presence and severity of the disease.

       Material and method: This is a case-control study, which enrolled 92 preeclamptic patients and 102 with normal blood pressure, i which we evaluated the presence of the parameters involved in the preeclamptic process.

       Results: Statistical significant differences were noted between the two groups concerning nulliparity: 73.6% patients from the study group and 58.4% in the control group (p<0.05).

The body mass index were significantly increased in the study group, both pregestation and at birth, p=0.007and respectively p=0.002, compared to the control group. Intrauterine growth restriction was significantly correlated to centralisation (p<<0.05) and increased umbilical rezistivity (p<<0.05), but not with the altering of fetal venous flow (p=0.12). Centralisation was significantly correlated to venous flow alttering (p<<0.05) and the presence of uterine artery notching (p=0.006).

       Conclusions: Our study results confirm the importance of risk stratification in preeclamptic patiens in order to predict maternal-fetal outcome and adjust obstetrical management.

Keywords: preeclampsia,obesity, resistivity