PRINCIPII DE DIAGNOSTIC ŞI CONDUITĂ ÎN SINDROMUL DE HIPERSTIMULARE OVARIANĂ

PRINCIPII DE DIAGNOSTIC ŞI CONDUITĂ ÎN SINDROMUL DE HIPERSTIMULARE OVARIANĂ

M. Onofriescu*, A. Luca*, Irina Dumitrascu*, A. Bors** 

*   Clinica I Obstetrică şi Ginecologie, UMF “Gr.T.Popa”, Iaşi

** Clinica “Omini” Iaşi

Rezumat

        Sindromul de hiperstimulare ovariană (OHSS) reprezintă cea mai severă consecinţă a inducţiei ovulatorii şi a fertilizării in vitro (IVF), cu potenţial fatal în cazuri extreme. Conduita optimă este subiectul unor studii ample, subliniindu-se importanţa recunoaşterii riscurilor înaintea iniţierii secvenţei de stimulare pentru IVF. Etiologia exactă a sindromului rămâne necunoscută. Scopul acestui ghid este de a furniza clinicianului informaţii actualizate privind diagnosticul şi tratamentul OHSS, în baza dovezilor existente la acest moment. Recomandările privesc îngrijirile ambulatorii, criteriile de internare, precum şi conduita medicală de bază, fără a intra în detaliile de terapie intensivă.

Sindromul de hiperstimulare ovariană (OHSS) reprezintă un răspuns exagerat la inducţia ovulaţiei cu FSH şi HCG. OHSS este un fenomen autolimitant cu un spectru larg de manifestări clinice legate de creşterea permeabilităţii capilare şi retenţia lichidiană, mediată de numeroşi mediatori  inflamatori, inclusiv VEGF. OHSS este o afecţiune sistemică, consecinţă a produşilor vasoactivi eliberaţi de ovarele hiperstimulate. Fiziopatologia OHSS se caracterizează prin creşterea permeabilităţii capilare, urmată de pierderea de fluide intravasculare, cu acumulare lichidană în spaţiul al treilea şi deshidratare intravasculară. Manifestările severe includ tendinţa la tromboze, disfuncţie hepatică şi renală, detresă respiratorie, cauze de morbiditate importantă. Rolul acestui material este de a sublinia factorii de risc, manifestările clinice şi conduita adecvată în formele severe de OHSS, precum şi stabilirea mediului în care trebuie acordată asistenţa medicală (ambulator, spital, terapie intensivă).

Abstract – Diagnosis and treatment of ovarian hyperstimulation syndrome

       Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) is the most serious consequence of ovulation induction and in vitro fertilization (IVF), potentially resulting in death in its extreme manifestation. How best to manage this condition has been the subject of considerable study, with primary emphasis on risk recognition before commencing the IVF stimulation sequence. The exact etiology of OHSS remains unknown. The aim of this guideline is to provide clinicians with up-to-date information about the diagnosis and treatment of OHSS, based upon the best available evidence. This guideline covers outpatient management, criteria for hospital admission and basic inpatient management. Intensive care management of OHSS is not covered in detail. OHSS is an exaggerated response to ovulation induction with FSH and HCG. OHSS is a self-limiting disorder with a broad spectrum of clinical manifestations related to increased capillary permeability and fluid retention mediated by many inflammatory mediators including vascular endothelium growth factor. OHSS is a systemic disease resulting from vasoactive products released by hyperstimulated ovaries. The pathophysiology of OHSS is characterized by increased capillary permeability, leading to leakage of fluid from the vascular compartment, with third space fluid accumulation and intravascular dehydration. Severe manifestations include a tendency to develop thrombosis, renal and liver dysfunction and acute respiratory distress syndrome (ARDS), causing serious morbidity. The role of this guideline is to outline the risk factors, clinical features and appropriate management of severe OHSS. The guidelines also aim to assist in determining the appropriate site of care.

Keywords: Ovarian hyperstimulation, risk factors, inpatient management.