PREVENTING PERINATAL AND NEONATAL MORTALITY IN REPUBLIC OF MOLDOVA. ACHIEVEMENTS AND CHALENGES

PREVENTING PERINATAL AND NEONATAL MORTALITY IN REPUBLIC OF MOLDOVA. ACHIEVEMENTS AND CHALENGES

Petru Stratulat, Ala Curteanu, Tatiana Caraus

Institutul de Cercetare al Mamei şi Copilului, Chişinău, Republica Moldova

 

Rezumat – Preventia mortalitatii perinatale si neonatale in Republica Moldova.                                          

Realizari si provocari

Republica Moldova a realizat indicatorii MDG-5 la capitolul reducerii mortalităţii infantile şi a copiilor de vârstă până la 5 ani in 2006. În 2010 indicatorii atinşi i-au depăşit pe cei estimaţi cu  2.2/1000 având în vedere trecerea la recomandările OMS de înregistrare a copiilor născuţi vii şi morţi (22 săptămâni de gestaţie şi greutatea la naştere 500g). Pentru atingerea MDG-5,au contribuit diferite măsuri luate de Programul de Perinatologie, focalizate în sensul reducerii mortalităţii perinatale. În orice caz, activităţile programului susţin, dar nu substituie contribuţia statului la atingerea acestor obiective.

Reducerea mortalităţii perinatale cu 45% (începând de la 500g) în perioada 1990-2010 s-a produs în mare măsură peparcusrul implemetării Programului de Perinatologie (1998-2007) care reprezintă 38,9%, în special datorită mortalităţii neonatatle precoce. Tempoul progresiv al scăderii până în perioada 2006-2007 s-a datorat în pricipal nou-născuţilor la termen ca rezultta al aplicării tehnologiilor cost-eficiente. Începând cu 2007, mulţumită mplementării tehnologiilor de înaltă calitate, îngrijirea nou-născuţilor s-a concentrat asupra prematurilor, ceea ce a contribuit la supravieţuirea lor. Îmbunătăţirea serviciilor neonatale începând din anul 2007 nu poate conduce la reducerea rapidă  a ratei MN pe termen scurt pe seama copiilor prematuri. Este un proces îndelungat care depinde nu nuai de ameliorarea îngrijirii acordate acestor copii ci şi de  asigurarea stării de sănptate a femeilor, ca şi a condiţiilor de desfăşurare a naşterilor cu prematuri. Schimbarea către înregistrarea ca şi născuţi vii a copiilor cu greutatea peste 500g şi peste 22 săptămţni de gestaţie conform recomandărilor OMS (2008) a fost necesară pentru a face indicatorii naţionali transparenţi la nivel naţional. Situaţia actuală face necesară trecerea la următorul pas, şi anume dezvoltarea unor norme de organizare metodologice, legale şi etice de îngrijire a acestor copii în funcţie de vârsta gestaţională.

Abstract

Republic of Moldova has achieved MDG-5 indicators in terms of reducing infant mortality and mortality of children aged up to five years in 2006. In 2010 the reached indicators overcome those envisaged with 2.2/1000 taking into account the passage to the WHO recommendations on registration of children born alive and dead (22 weeks gestational ag. and birth weight 500g). To reach MDG-5 different measures from the Perinatology Program focused on reducing neonatal mortality have contributed, anyway the program activities suport but not substitute the state contribution in achieving these targeted objectives.Reduction of perinatal mortality by 45% (from 500 g birth weight) during the years 1990-2010 occurred in a great measure during the implementation of the Perinatology Program (1998-2007) which quantifies 38.9% mainly due to early neonatal mortality. Progressive tempo of its reduction until the years 2006-2007 was mainly due to term newborns as a result of the cost-effective technologies application. Since 2007 thanks to high technologies implementation, the newborn care has focused on preterm infants, which has contributed to their survival. Strengthening neonatal service beginning with 2007 can not quickly help to reduce short-term NM rate on account of premature babies. It is a long process and it depends not only on improvement of care these children, but on health and care for women, as well as the conditions for receiving deliveries of premature baby.The shift towards registering deliveries as life births starting with a birth weight of 500g and 22 gestation weeks as recommended by WHO (2008) was necessary to make national indicators transparent at national level. The current situation sees the need to move to next step and namely to the development of organizing-methodological, legal and ethical norms on care for these children depending on gestational age.

Keywords: newborn, medical care, health, mortality and morbidity indicators