PREMATURITATEA. COMPLICATIE MAJORA A FERTILIZARII IN VITRO

PREMATURITATEA. COMPLICATIE MAJORA A FERTILIZARII IN VITRO

Mariana Păun*, Raluca Răduţ*, I Paun**
Clinicile de *Ginecologie, **Chirurgie generală ale UMF Craiova

Rezumat

        După treizeci de ani de la naşterea primului copil conceput prin fertilizare in vitro (IVF) dovezile furnizate de meta-analize şi studii controlate indică riscuri crescute materne şi perinatale asociate sarcinilor obţinute prin tehnici de reproducere asistată (ART) dar mecanismele responsabile sunt încă neclare.

       Majoritatea complicaţiilor perinatale sunt legate însă de prematuritate şi sarcina multiplă. Toate cuplurile ce prospectează concepţia ART trebuie deci informate detailat şi asupra posibilelor riscuri materno-fetale asociate acestor tipuri de sarcini iar îngrijirea pre- şi perinatală necesită vigilenţă sporită faţă de complicaţiile obstetricale.

Abstract – PREMATURITY – A MAJOR COMPLICATION OF IN VITRO FERTILIZATION PROCEDURESPREMATURITY – A MAJOR COMPLICATION OF IN VITRO FERTILIZATION PROCEDURES

       Thirty years after the first test tube baby was born evidence from most meta-analyses and matched controlled studies shows that both maternal and perinatal risks are higher in an IVF pregnancy for reasons that are still poorly understood.

       Most perinatal complications are attributable to prematurity and multiple pregnancies. All couples must therefore receive detailed counseling about these issues too prior to embarking on IVF treatment whereas close surveillance for obstetric complications and vigilant antenatal care should be provided to this group of women.

Keywords: IVF, prematurity, obstetric risks.