PREDICŢIA RĂSPUNSULUI OVARIAN ŞI SUCCESUL FERTILIZĂRII IN VITRO

PREDICŢIA RĂSPUNSULUI OVARIAN ŞI SUCCESUL FERTILIZĂRII IN VITRO

Anca Burnei-Rusu, R. Vlădăreanu

U.M.F. Carol Davila Bucureşti, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias

Rezumat

       În domeniul infertilităţii au fost identificate numeroase mijloace de a prezice răspunsul ovarian la stimularea ovariană controlată. Dintre acestea, valorile bazale ale hormonului foliculostimulant (FSH), estimările ecografice ale numărului de foliculi antrali (AFC) si dozarea hormonului anti-Mullerian (AMH) sunt cele mai utile. În practică, este utilă adaparea puterii de stimulare la rezerva ovariana estimată. Cu toate acestea, rezerva ovariana este un predictor relativ slab al potenţialului de a obţine o sarcină, cu excepţia cazului când aceasta este extrem de scăzută (caz mai rar întâlnit în practica generală). În cea mai mare parte a cazurilor, vârsta pacientei are o influenţă importantă asupra potenţialului de a obţine sarcina si acţionează independent de rezerva ovariană (deşi cele două se suprapun în multe cazuri).

 

      În acest context, putem spune că cei mai buni predictori disponibili ai capacităţii de a produce ovocite sunt valorile anormale ale testelor pentru rezerva ovariană, dar nu sunt infailibili. Prin urmare, rezerva ovariană redusă nu ar trebui să fie folosită ca un criteriu de excludere în cazul femeilor tinere deoarece, în general, ele au totuşi rate satisfăcătoare de obţinere a sarcinii, deşi riscul de anulare a ciclului de stimulare este crescut. În cazul femeilor de peste 40 de ani, rezultatele normale ale testării rezervei ovariene nu asigură succesul, deoarece calitatea slabă a ovocitelor limitează posibilitatea de a obtine sarcina chiar şi atunci când sunt disponibile mai multe ovocite.

 

Abstract: Prediction of ovarian response and in vitro fertilization success

      Different means of predicting ovarian response have been identified. Of these, basal flicle-stimulating hormone (FSH), ultrasound estimates of the number of antral follicles (AFC) and anti-Mullerian hormone (AMH) are most useful. In practice, it is useful to adjust stimulation strength to the expected ovarian reserve. However, ovarian reserve is a relatively poor predictor of the pregnancy potential, unless it is extremely low (less common case in general practice). In most cases, age has a significant influence on the pregnancy potential  that acts independent  of ovarian reserve (although the two are in many cases confounded).
In this context, we can say that the best predictors available of the capacity to produce oocytes are abnormal tests of ovarian reserve, but are not infallible. Therefore, reduced ovarian reserve should not be used as an exclusion criterion for young women because in general they still have satisfactory pregnancy rates, although the risk of cancellation of the cycle of stimulation is increased. For women over 40, normal results of ovarian reserve testing does not ensure success, because the poor quality of oocytes limits the ability to achieve pregnancy even when many oocyte are available.

Keywords : ovarian reserve, IVF, AMH.