PRACTICAL GUIDE FOR THROMBOPHILIA TESTING

PRACTICAL GUIDE FOR THROMBOPHILIA TESTING

Rodica Mihăescu*, Octavia Cionca**, Mihaela Zahner**, A. Murariu**, O. Bone**, Z. Hadnagy**

*Discipline of Medical Semiology I.University of Medicine and Pharmacy „Victor Babeş“, Timişoara, Romania
**Collective for Research in Obstetrics – Gynecology and Neonatology, Emergency Municipal Clinical Hospital, Timişoara, Romania

 

Abstract
The risk of thromboembolic events is higher during pregnancy due to both physiological changes in pregnancy and the impact of inherited or acquired thrombophilia. Thrombophilia is commonly evaluated in patients without a clear indication for testing and during times where results may be unreliable. Future studies are needed to assess interventions aimed at reducing inappropriate thrombophilia testing without adversely affecting patient outcomes.

 

Rezumat
Riscul de evenimente tromboembolice este mai mare în timpul sarcinii atât datorită modificărilor fiziologice apărute în sarcină cât si impactului trombofiliei mostenite sau dobândite. Trombofilia este frecvent evaluată la paciente fără o indicatie clară pentru teste si în momente în care rezultatele ar putea fi incorecte. Sunt necesare studii viitoare pentru a evalua interventiile menite să reducă testarea inadecvată a trombofiliei fără a afecta negativ rezultatele pacientelor.

 

Cuvinte cheie: test, hipercoagulabilitate, pierderi recurente de sarcină, factori trombofilici.

 

Read all article in pdf format