PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE ALE METODELOR DE SCREENING ŞI DIAGNOSTIC PENTRU BOLILE NEOPLAZICE ALE COLULUI UTERIN

PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE ALE METODELOR DE SCREENING ŞI DIAGNOSTIC PENTRU BOLILE NEOPLAZICE ALE COLULUI UTERIN

O.G. Olaru, Anca Daniela Stănescu, D. Nanu

Clinica de Obstetrică-Ginecologie, Maternitatea Bucur – Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf.Ioan”, U.M.F. „Carol Davila”- Bucureşti

 

Rezumat

La nivel internaţional există un interes continuu pentru dezvoltarea unor tehnici ieftine şi eficiente de depistare şi diagnostic precoce a bolilor neoplazice cervicale.
Metodele clasice (examenul clinic, citologic sau colpocopic) depind într-o mare măsură de subiectivismul, gradul de instruire şi de experienţă al examinatorului.

În ţările cu venituri mici, în zone defavorizate, sunt promovate tehnici ca examinarea vizuală după badijonarea cu acid acetic Visual Inspection with Acetic acid (VIA), cu sau fără folosirea de instrumente pentru mărirea imaginii – VIA using magnification devices (VIAM), sau după badijonaj cu soluţie Lugol – Visual Inspection with Lugol’s iodine (VILI).
Descoperirea rolului jucat de papilomavirus (HPV) în geneza cancerului de col uterin a condus la ideea că depistarea infecţiei HPV este utilă în depistarea neoplaziilor intraepiteliale şi a cancerului invaziv. Cotestarea examen citologic-ADN HPV poate îmbunătăţi în mod semnificativ eficienţa programelor de screening printr-o sensibilitate ridicată şi valoare predictivă negativă prelungită şi poate permite extinderea intervalelor de timp dintre testările pentru screening.
Comparativ cu alte metode de diagnostic şi screening, tehnicile spectroscopice apar ca o alternativă promiţătoare, datorită avantajelor lor. Spectroscopia este o metodă rapidă, non-invazivă, cu rezultate în timp real cu privire la ţesutul in vivo, fără artefacte produse prin recoltare şi prelucrare, care are potenţialul de a deveni, de asemenea, o metodă rentabilă din punctul de vedere al costurilor.
Numeroase studii încearcă să stabilească condiţiile în care sensibilitatea şi specificitatea metodelor de spectroscopice pot deveni mai mari decât cele ale metodelor clasice.

 

Abstract: Development perspectives of screening and diagnosis methods of neoplastic diseases of the cervix
At the international level there is a continuing interest in the development of cheap and efficient techniques for screening and early diagnosis of cervical neoplastic diseases.
Classical methods (clinical examination , cytology or colpocopic exam) depend to a large extent of subjectivism, level of training and experience of the examiner.
In low-income countries, in deprived areas, are promoted techniques as Visual Inspection with Acetic Acid (VIA ), with or without the use of tools of magnifcation – VIA using magnification devices ( VIAM ) or by using Lugol solution – Visual Inspection with Lugol ‘s iodine ( VILI ) .
Discovering the role of papillomavirus (HPV ) in the genesis of cervical cancer has led to the idea that HPV detection is useful in detecting intraepithelial neoplasia and invasive cancer. Cotesting by cytology and HPV DNA can significantly improve the efficiency of the screening with a high sensitivity and prolonged negative predictive value which may allow to extend the intervals between screening tests .
Compared with other methods for diagnosis and screening, spectroscopic techniques appear promising, due to their advantages. The spectroscopy method is rapid , non – invasive , with real-time results of the in vivo tissue without artifacts caused by sampling process and processing, and has the potential to also become a cost-effective method.
Many studies is trying to establish conditions under which the sensitivity and specificity of spectroscopic methods can become better than in the classical methods.

Keywords: cervical cancer , cervical neoplasia, screening, spectroscopy.