PARTICULARITATI PRIVIND EFECTUL BIOLOGIC AL RADIATIILOR IONIZANTE ASUPRA PRODUSULUI DE CONCEPTIE

PARTICULARITATI PRIVIND EFECTUL BIOLOGIC AL RADIATIILOR IONIZANTE ASUPRA PRODUSULUI DE CONCEPTIE

G. Zorzan
UMF Carol Davila, Clinica de Obstetricã-Ginecologie, Bucuresti

Rezumat

       Lucrarea de fatã puncteazã cresterea îngrijorãtoare a numãrului de nou-nãscuti malformati pe teritoriul României dupã accidentul de la Cernobâl (1986) comparativ cu cifrele mai scãzute în perioada 1982-1985. Ca urmare, evidentierea câtorva date despre radiatiile ionizante, efectul lor sumativ, despre mãsurile de protectie, ce se impun extrem de important întrucât construirea unui sarcofag competent pentru reactorul defect de la Cernobâl emite în continuare radiatii ionizante. A nuse uita centrala de la Kozlodui, care la rândul ei emite si ea radiatii ionizante.

Abstract

       This paper aim to emphize the increasing number of newborns with malformations in Romania, after the atomic incident in Cernobil (1986), relative the lower frequency in 1982-1985. Therefore some data about ionic radiation, about their cumulative effect and about increased cost for a perfect sarcophags for the defect reactor of Cernobil as well as radiation emission of Kozlodui and some protection measures have to be specified.