PARTICULARITĂŢI ANESTEZICE ÎN SARCINILE CU RISC CRESCUT

PARTICULARITĂŢI ANESTEZICE ÎN SARCINILE CU RISC CRESCUT

Iuliana Ana Dumitrescu*, P. Cristian**, Alex. Ganea **, P. Vartej**

*   Clinica A.T.I. S.U.U.B

** Clinica Obstetricã-Ginecologie S.U.U.B

Rezumat

        Modificarile anatomice şi psihologice care se produc în timpul sarcini determină un risc mai mare de complicatii în timpul anesteziei decat la pacienta neînsarcinată. Pentru pacientele cu probleme medicale semnificative supraadaugate sarcinii, managementul anestezic se va baza la fel de mult pe boala ca şi pe sarcină. Este esential să întelegem cursul natural al bolii şi interacţiile cu diverse tehnici anestezice în scopul de a i se oferi o îngrijire optimă.

Abstract – Anestethic managament in high risk pregnancy

       The anatomic and physiologic changes ocur during pregnancy place the parturient at greater risk for complications during anesthesia than the nonpregnant patient. To the parturients with other significant medical problems in addition to their pregnancies, the anestethic management  will be based as much as patients disease as their pregnancy. It is essential to understand the natural course of the disease process, and it’s interaction with various anesthetic tehniques in order to provide optimal care.

Keywords: high risk pregnancy, obstetrical anesthesia