OPŢIUNI TERAPEUTICE ÎN INFECŢIA GENITALĂ EXTERNĂ CU HPV

OPŢIUNI TERAPEUTICE ÎN INFECŢIA GENITALĂ EXTERNĂ CU HPV

Florica Şandru*, M. Dumitraşcu**, Simona Albu**, Liliana Popa*, Mihaela Vidan Popa*, Viviana Dragodan***, D. Forsea****

*Clinica de Dermatologie Oncologică şi Alergologie, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias,
** Clinica de Obstetrica – Ginecologie , Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
***Institutul de Virusologie „Ştefan S. Nicolau”
****Clinica de Dermatologie, Spitalul Clinic Colentina

 

Rezumat

Numărul mare al leziunilor ano-genitale externe de etiologie HPV confirmată şi recurenţele frecvente, au generat diversificarea şi asocierea formelor de terapie. Obiectivul acestui studiu este de a releva eficienţa unor forme de terapie, unice sau asociate, în eradicarea infecţiei genitale externe induse de diverse genotipuri de HPV. Studiul de faţă a relevat faptul că vaporizarea cu laser CO2 este terapia locală de primă intenţie a condiloamelor acuminate genitale externe, indiferent de confirmarea sau infirmarea etiologiei HPV, fiind agreată din considerente estetice, disconfortului local minim, vindecării rapide şi recurenţelor minime. Tratamentele asociate – vaporizarea cu laser CO2 cu Isoprinosine, imiquimod 5% asociat cu Isoprinosine – sunt eficace în cazul recurenţelor cu ADN-HPV persistent după primul tratament. În absenţa unui antiviral ţintit şi a vaccinului terapeutic anti HPV (în curs de evaluare), Isoprinosine este recomandat ca profilaxie post expunere, în special la persoanele cu parteneri sexuali multipli.

 

Abstract – Therapeutic options in external genital HPV infection

The large number of external anogenital lesions with HPV etiology and frequent recurrences, have generated diversification and association of therapy forms. The objective of this study is to reveal the effectiveness of some forms of therapy, single or associated in eradicating infection induced by various external genital HPV genotypes. The study found CO2 laser vaporization as local, first line therapy of external genital warts acuminata, regardless of confirmation or rejection of HPV etiology, being preferred for esthetic reasons, minimal local discomfort, rapid healing and minimal recurrence. Associated treatments – CO2 laser vaporization Isoprinosine, imiquimod 5% associated with Isoprinosine – are effective for persistent HPV DNA relapses after the first treatment. In the absence of targeted antiviral and therapeutic HPV vaccine (under evaluation), Isoprinosine is recommended as post-exposure prophylaxis, especially in people with multiple sexual partners.

Keywords: Human papilloma virus (HPV), therapeutic options, external anogenital warts