MORPHOLOGY OF THE HUMAN BRAIN IN THE EMBRYONIC PERIOD: ANATOMICAL STUDY AND ASSESSMENT BY 7-T MAGNETIC RESONANCE IMAGING

MORPHOLOGY OF THE HUMAN BRAIN IN THE EMBRYONIC PERIOD: ANATOMICAL STUDY AND ASSESSMENT BY 7-T MAGNETIC RESONANCE IMAGING

D. Boitor-Borza*, Carmen Crivii*,**, S. Farcasanu***, F. Stamatian*

*1st Clinic of Obstetrics and Gynecology, University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca
**Department of Anatomy and Embryology, University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca

***National Magnetic Resonance Center, „Babes-Bolyai” University, Cluj-Napoca

 

 

Rezumat: Morfologia creierului uman în perioada embrionară: Studiu anatomic si aprecierea prin rezonanta magnetică

Context si obiective: Întelegerea morfogenezei organelor ofera o perspectiva asupra mecanismelor de dezvoltare a anomaliilor congenitale. Tehnicile de rezonantă magnetică sunt metode eficiente pentru obtinerea datelor morfologice detaliate ale embrionilor. Scopul lucrării este de a efectua un studiu descriptiv morfologic al creierului in curs de dezvoltare al embrionilor în două stadii Carnegie, cu ajutorul examenului anatomic, împreună cu imagistica prin micro-rezonanta magnetica.
Material si metode: doi embrioni în stadiile Carnegie 16 si 21 respectiv, au fost evaluati prin observare anatomică si imagistica prin micro-rezonanta magnetica de 7 Tesla .
Rezultate: Descriem caracteristicile morfologice ale creierului in curs de dezvoltare ale celor doi embrioni. Rezolutia spatială crescută face posibilă achizitionarea de imagini prin rezonanta micro-magnetica de inalta calitate. Detaliile exacte ale creierului embrionar sunt raportate.
Concluzii: Studii de embriologie sunt încă necesare pentru o întelegere completă a organelor în curs de dezvoltare. Imagistica prin micro-rezonanta magnetica oferă imagini incredibil de exacte, în timp ce studiul anatomic contribuie mai putin la evaluarea morfologică a creierului in curs de dezvoltare.

      

Abstract 

       Background and aim: Understanding organ morphogenesis gives insight into the mechanisms of congenital anomaly development. The magnetic resonance techniques are powerful tools for obtaining detailed morphological data of embryos. The aim of our paper is to conduct a morphological descriptive study of the developing brain of embryos at two Carnegie stages by using anatomical examination along with micro- magnetic resonance imaging.
Material and methods: Two embryos ranging in Carnegie stages 16 and 21 respectively were assessed by anatomical observation and by 7 Tesla micro-magnetic resonance imaging.
Results: We describe the morphological characteristics of the developing brain of the two embryos. The increased spatial resolution makes possible the acquisition of high quality micro- magnetic resonance images. The accurate details of the embryonic brain are reported.
Conclusions: Studies of embryology are still needed for a complete understanding of the developing organs. Micro- magnetic resonance imaging provides incredibly accurate images, while the anatomical study is less contributive to the morphological assessment of the developing brain.

Keywords: embrion uman , creier în curs de dezvoltare, embriologie descriptivă, micro-MRI