MARKERI BIOCHIMICI AI AFECTARII FETALE IN INSUFICIENTA UTERO-PLACENTARA

MARKERI BIOCHIMICI AI AFECTARII FETALE IN INSUFICIENTA UTERO-PLACENTARA

Gabriela Caracostea, F. Stamatian, D. Mureşan, Gabriela Zaharie, Tunde Kovacs, Ioana Rotar, Raluca Cucu
 Clinica Ginecologie I, Universitatea de Medicină şi Farmacie “I. Haţieganu”, Cluj-Napoca

Rezumat

       Creşterea rezistenţei vasculare în teritoriul placentar duce la scăderea suprafeţei funcţionale placentare. În aceste condiţii vor apare multiple mecanisme adaptative metabolice şi cardiovasculare fetale. Afectarea pluriorganică fetală este direct dependentă de importanţa statusului hipoxic in utero.

       Identificarea precoce a modificărilor velocimetrice la aceşti feţi va permite o stratificare a riscului în cadrul conduitei de supraveghere ante şi intrapartum.

Abstract – THE CONCEPT OF RADICALITY IN NOWADAYS SURGERY OF CERVICAL CANCER THE CONCEPT OF RADICALITY IN NOWADAYS SURGERY OF CERVICAL CANCER

       Increasing of vascular resistence in placental territory leads to decreasing of functional placental area. In these conditions there will be multiple fetal cardiovascular and metabolic adaptative mechanisms.

       Early identification of velocimetric changes of these fetuses will permit a risk stratification during ante and intrapartum surveillance.

Keywords: fetal, metabolism, acidosis, hypoxia