INVESTIGATIILE IMAGISTICE AXILARE SI CONCEPTUL DE GANGLION SANTINELA AXILAR IN CANCERUL MAMAR

INVESTIGATIILE IMAGISTICE AXILARE SI CONCEPTUL DE GANGLION SANTINELA AXILAR IN CANCERUL MAMAR

Ş. Nastasia*, C. Bordea**, Manuela Russu*, Al. Blidaru**, D. Hudiţă*

*Clinica de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Ion Cantacuzino“, UMF „Carol Davila“ Bucureşti
**Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu“, UMF „Carol Davila“ Bucureşti

Rezumat

        Introducere: Ganglionul santinelă este primul ganglion limfatic care drenează limfa sânului. Atunci când este situat axilar, studiul acestuia poate influenţa amploarea disecţiei axilare.

        Obiective: Evaluarea rolului imagisticii axilare în aprecierea preoperatorie a stării ganglionilor limfatici axilari la pacientele cu neoplasm mamar in stadii putin avansate, la care se va practica tehnica de identificare si biopsie a ganglionului santinelă.
        Material şi metodă: În studiu au fost incluse 21 paciente cu cancer mamar, cu indicaţie iniţial chirurgicală, la care s-a efectuat tehnica de identificare a ganglionului santinelă axilar.
Parametrii mamografici analizaţi au fost densitatea mamară, prezenţa ganglionilor axilari pe mamografie şi diametrul acestora.Parametrii ecografici analizaţi au fost numărul de ganglioni axilari identificaţi şi semnele de invazie axilară.
        Rezultate: Diametrul mediu histopatologic al tumorii a fost de 1,8 cm. Identificarea mamografică a unui ganglion axilar cu diametrul >1 cm nu furnizează nici o informaţie privind invazia ganglionului santinelă. Invazia ganglionului santinelă a fost prezentă în 57,14 din cazurile cu aspect ecografic de invazie axilară, faţă de 14,29 din cazurile fără aspectul ecografic de
invazie axilară (p = 0,0860). Evidenţierea ecografică a ganglionilor cu diametrul >1 cm se corelează cu o probabilitate mai mare de invazie a ganglionului santinelă axilar; corelaţia este semnificativă statistic (p = 0,0323). Vascularizaţia ganglionilor axilari se corelează direct cu starea de invazie a ganglionului santinelă.
        Concluzii: Mamografia nu oferă informaţii predictive pentru statusul ganglionilor axilari. Ecografia caracterizează bine axila, ridicând frecvent suspiciunea de invazie axilară. Evidenţierea ganglionilor cu diametrul > 1 cm este singurul semn care prezintă corelaţie semnificativă statistic cu probabilitatea de invazie a ganglionului santinelă axilar.

Abstract – THE ROLE OF AXILLARY IMAGISTIC INVESTIGATIONS AND OF THE SENTINEL LYMPH NODE IN BREAST CANCERTHE ROLE OF AXILLARY IMAGISTIC INVESTIGATIONS AND OF THE SENTINEL LYMPH NODE IN BREAST CANCER

         Introduction: The sentinel lymph node is the first lymph node to drain the breast lymph. When axilar, its study may avoid unnecessary axilary dissection.
        Objective: To assess the role of mammography and ultrasound in prediction of invasion of axilary sentinel lymph node.
        Material and methods: Sentinel lymph node was identified in 21 breast cancer patients in surgical stadies. We analysed mammographic breast density, the presence and diameter of lymph nodes on mammography. On ultrasound, we analysed the number of lymph nodes and the signs of axillary invasion.
        Results: The mean histopathological tumoral diameter was 1,8 cm.Mammographycal identification of a lymph node >1 cm was unrelated with axilary sentinel lymph node invasion. Axilary sentinel lymph node invasion was present in 57,14 of cases when ultrasound suggested axilary invasion, compared with 14,29 when ultrasound was negative (p = 0,0860). Ultrasound identification of a lymph node >1 cm was directly related with a greater probability of axilary sentinel lymph node invasion (p = 0,0323). Vascularization of axilary lymph node was related with a greater probability of axilary sentinel lymph node invasion.
        Conclusions: Mamography gives no predictive information regarding axilary lymph node status. Ultrasound gives a good description of axila. Ultrasound identification of a lymph node > 1 cm was the single sign, related with statistical significance with axilary sentinel lymph node invasion.