INVESTIGAREA STATUSULUI GANGLIONAR PELVIN – FACTOR DECISIV ÎN MANAGEMENTUL CANCERULUI COLULUI UTERIN ASOCIAT SAU NU CU SARCINA

INVESTIGAREA STATUSULUI GANGLIONAR PELVIN – FACTOR DECISIV ÎN MANAGEMENTUL CANCERULUI COLULUI UTERIN ASOCIAT SAU NU CU SARCINA

*Marius Aldea, **Alexandru Ciulcu, ***Irina Horhoianu, ***Elena Simona Albu, ***Vârtej Petrache

* Institutul Oncologic Bucureşti
** Sp Dr I Cantacuzino
***Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

 

Rezumat

Obiectiv – prezentarea metodelor actuale de evaluare a statusului ganglionar şi a detecţiei ganglionului santinelă. Sunt prezentate diverse comentarii din literatura de specialitate.
Concluzii – Detecţia , extirparea şi biopsia extemporanee a ganglionului santinelă (GS) este o metodă sigură şi eficientă.

 

Abstract – Current methods for assessing lymph node status

Objective – presentation of current methods for assessing lymph node status and sentinel node detection. Various comments are presented in the literature.
Conclusion– Detection, removal and biopsy of the sentinel node extemporaneous (GS) is a safe and effective.

Keywords: Lymphatic mapping, sentinel node, cervical carcinoma