INNOVATIVE CONCEPTS IN ECLAMPSIA / PREECLAMPSIA

INNOVATIVE CONCEPTS IN ECLAMPSIA / PREECLAMPSIA

Georgiana Nemeti*, Lucia Maria Procopciuc**, F. Stamatian*, Gabriela Caracostea*

* Department of Obstetrics and Gynecology I, „Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy,Cluj-Napoca, Romania
**Department of Medical Biochemistry, „Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania

 

Rezumat

      Preeclampsia reprezintă asocierea dintre valorile tensionale crescute şi proteinuria apărute de novo în sarcină la peste 20 de săptămâni de gastaţie. Acest sindrom pluriorganic cu consecinţe severe asupra prognosticului materno-fetal este o ameninţare redutabilă recunoscută încă din antichitate prin prezenţa convulsiilor la nastere. Plasată de statistica Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii între primele trei cauze de deces matern la nivel modial şi fiind unul dintre principalii factori determinanţi ai naşterii premature, preeclampsia se află în centrul atenţiei cercetătorilor. Direcţiile de studiu vizate sunt prevenţia şi terapia acestei patologii, nesemnalându-se modificări semnificative în tabloul clinic al afecţiunii în ultimele decenii. Selecţionarea cât mai precoce a pacientelor candidate pentru a face preeclampsie se poate face pe criterii clinice, precum şi prin intermediul unor biomarkeri (genetici, proteici, peptidici) care se corelează cu debutul preeclampsiei sau, mai mult decât atât, cu severitatea bolii. Studii aprofundate sunt necesare pentru a clarifica profilul de risc al pacientei care va dezvolta preeclampsie.

      

Abstract: Noi concepte în Eclampsie / Preeclampsie

      Preeclampsia represents the association of increased blood pressure values and proteinuria occurring de novo in pregnancies later than 20 weeks of gestation. This multiorganic syndrome with severe consequences on both the maternal and fetal outcome,has been a renown menace ever since ancient times recognized by the occurrence of seizures at the time of birth. Placed by the World Health Organization in May 2014 among the three leading causes of maternal death worldwide and being a leading cause of premature delivery, preeclampsia is central in the attention of researchers. The targeted study direction are prevention and therapy, with no important changes in the clinical features of the disease in the past decades. Selection of patients starting prior to conception or as early as possible in pregnancy may be achieved by the identification of clinical risk factors, as well as biomarkers which correlate with the onset of preeclampsia and, moreover, with the degree of severity of the disease. Further studies are required in order to clarify the risk profile of patients prone to develop preeclampsia.
      Key words: preeclampsia, predicţie, biomarker, profil de risc